תקנון תיובתא - תחרות כתיבה הלכתית נשית

תקנון להשתתפות בתחרות כתיבה הלכתית לנשים - תיובתא.

תיובתא

תחרות כתיבה הלכתית לנשים

 

 

תנאים להשתתפות בתחרות:

 1. כל אישה מעל גיל 18 רשאית להגיש מאמר הלכתי לתחרות
 2. על המאמר לעמוד בכללי הכתיבה כפי שמפורט בהמשך
 3. המשתתפת מתחייבת לכך כי החיבור אותו היא מגישה מהווה יצירה מקורית פרי עטה

הוראות לכתיבת המאמר:

 1. על המאמר לעסוק בנושא הלכתי או בעקרון הלכתי.
 2. המאמר צריך להכיל את המקורות היסודיים והחשובים לעניין יחד עם מקורות מאוחרים יותר. המקורות יישזרו לתוך המאמר אך לא יובאו בהרחבה אלא בקצרה לפי הצורך בלבד.
 3. יש להשתמש בהערות שוליים לצורך הפניה להרחבה, כשהמאמר עצמו נקרא בשטף בניסוחיה של הכותבת.
 4. הכותבת תקפיד לתת כותרות וכותרות משנה לחלקי המאמר.
 5. השימוש במקורות ייעשה בדרך המסורתית המקובלת בפסיקת הלכה. ניתן להשתמש במקורות מעשירים שאינם הלכתיים או תורניים מכל תחום דעת (מאמר בינתחומי), ככל שהשימוש בהם נעשה לחידוד רעיון או מחשבה שעלה בדעת הכותבת והיא סבורה שהוא עשוי לשפוך אור על המקורות ההלכתיים שהביאה.
 6. מעבר לסקירה של הנושא, על המאמר להכיל אמירה ברורה, מעניינת ומחדשת. 
 7. על המאמר להכיל מסקנה ברורה ורלוונטית לפסיקת הלכה או למחשבת ההלכה
 8. המאמר ייכתב ברהיטות ובדרך מסקרנת ומעניינת   
 9. מקוריות ועושר רעיוני יתקבלו בברכה.
 10. אורך המאמר: 4-5 עמודים (עד 3000מילים)
 11. הגשת המאמר לתחרות מהווה הסכמת הכותבת להדפסתו בקובץ מאמרים במידה ש"קולך" תחליט להוציא קובץ כזה. הזכויות על המאמר שמורות כמובן לכותבת.

 

הליך השיפוט:

הליך השיפוט הינו אנונימי והמאמרים יזוהו על ידי מספר סידורי.

 • שלב ראשון: תיבחן עמידתם של החיבורים בתנאי הזכאות ובהוראות לכתיבת החיבור שלעיל.
 • שלב שני: מבין כלל החיבורים שעמדו בשלב הראשון תבחר ועדת שיפוט הראשונה 10 מאמרים, אשר יועברו לבחינת ועדת השיפוט העליונה .
 • שלב שלישי: ועדת השיפוט העליונה תקרא בעיון את החיבורים ותדרג את שלושת החיבורים המצטיינים.
 • החלטות ועדות השיפוט הראשונות והחלטות ועדות השיפוט העליונות תהיינה סופיות מעת קבלתן ובלתי ניתנות לערעור.
 • הפרסים יוענקו בכנס "קולך" התשע"ט.

 

ועדת השיפוט העליונה

ועדת השיפוט מורכבת ממובילות תכניות לימוד ההלכה לנשים:

הרבנית, ד"ר מיכל טיקוצינסקי – יו"ר הועדה

הרבנית דבורה עברון

הרבנית רחלי שפרכר פרנקל

הרבנית רחל קרן

ד"ר חיותה דויטש

 

הליך ההגשה

את המאמרים יש להגיש בקובץ PDF בדואר אלקטרוני למרכז קולך למנהיגות נשים בכתובת

tyuvta@kolech.com  עד לתאריך ר"ח אדר א. בכותרת המייל יש לכתוב "מאמר לתחרות"

יתקבל אישור הגשת המאמר.