כלה נאה וחסודה או כלה כמות שהיא?

כניסה למערכת נישואים מהווה את אחת ההחלטות המשמעותיות בחיינו. על השאלות החשובות באמת שרבים מאתנו זונחות/ים: מה הן המשמעויות של הנישואים?

המחלוקת המפורסמת בין בית הלל ובית שמאי בכתובות ט"ז ב אומרת כך:

"כיצד מרקדין לפני הכלה? בית שמאי אומרים: "כלה כמות שהיא", ובית הלל אומרים: "כלה נאה וחסודה". אמרו להן בית שמאי "לדבריכם, אפילו חגרת ואפילו סומא, יאמרו כלה נאה וחסודה? והתורה אמרה מדבר שקר תרחק!" אמרו להן בית הילל לבית שמאי "לדבריכם, הרי שלקח מקח רע מן השוק, יגננו בפניו או ישבחנו בפניו? הוי אומר ישבחנו בפניו". מכאן אמרו חכמים, שתהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות."

עונת החתונות החלה ועמה השאלות הנוקבות: מתי לערוך את החתונה? באיזה אולם? כמה אורחים להזמין? איזו תזמורת תנגן? וכהנה שאלות חשובות והרות גורל. אני חס וחלילה לא באה לזלזל בכל המרכיבים שיש לתכנן ולהחליט לגביהם לקראת היום הגדול, וזהו באמת יום גדול. כניסה למערכת הנישואים היא אחת מההחלטות המשמעותיות שנקבל בחיינו. אך דווקא משום כך, מן הראוי שנקדיש מחשבה ותשומת לב לשאלות החשובות באמת שרבים מאתנו זונחים – בין אם אנחנו הורים של בני הזוג ובין אם אנחנו עצמנו עומדים להתחתן: מה המשמעויות של הנישואים? על אילו ערכים יתבססו החיים המשותפים אחרי החתונה? איך נתמודד עם קשיים ומחלוקות אם וכאשר יתגלעו, חלילה, בעתיד?

אודה ואומר כבר עכשיו – המטרה שלי כאן היא לעודד חתימה על הסכמי קדם נישואין למניעת סירוב גט. בין אם היוזמה תבוא מבני הזוג ובין אם היוזמה תבוא מההורים – הרי גם כאן אולי צריך "מבוגר אחראי". אני מאמינה שההסכם יתרום לביסוס החיים המשותפים על עקרונות של אמון, צדק והדדיות, ואם (חס וחלילה) תהיה פרידה, שגם זו תיעשה בהגינות מירבית.

על פניו, העמדה של בית שמאי במחלוקת שהבאנו מהתלמוד היא שיש להסתכל על המציאות כפי שהיא, באופן אובייקטיבי, ואילו העמדה של בית הלל לכאורה אומרת ש"שקר לבן" או עצימת עיניים, זה דבר מקובל, ואף רצוי במקרים מסוימים – למען השלום. אם ניקח את זה לכיוון של נישואין וגירושין – יתכן והעמדה של בית שמאי היא שחובה עלינו להתמודד לפני הנישואין גם עם השאלות הקשות ולא להיות מופתעים אחר כך, ולעומת זאת יתכן והעמדה של בית הלל היא שעדיף להתעלם מהמציאות ולחשוב רק חיובי למען "שלום בית". בדרך פרשנות זו, בית שמאי אולי היו אומרים לזוגות לפני חתונה, תסתכלו על העובדות היבשות האומרות שאחד מכל שלושה זוגות הנישאים יתגרש, ושיש מאות ואולי אלפי מסורבי/ות גט, ועשו כל מה שאתם יכולים כדי למנוע את המצב, חיתמו על הסכם קדם נישואין למניעת סירוב גט. בית הלל אולי היו אומרים, את התשובה אותה אנו שומעים בכל הרצאה ומפגש בנושא של הסכמי קדם נישואין, שעת הנישואים הוא הזמן לאהבה ורומנטיות, ולא הזמן לדבר על מחלוקות עתידיות שאולי לא תהיינה. זה לא הזמן לחשוב על הסטטיסטיקה העגומה, ועדיף לחשוב ש"לי זה לא יקרה".

מה היתה מסקנת התלמוד בויכוח? מה בדיוק אמרו חכמים בסוף המחלוקת? ומה אנחנו יכולים ללמוד מהתשובה שלהם "שתהא דעתו מעורבת עם הבריות"? ההסבר המקובל הוא שדברי בית הלל לא מעודדים שקר או עצימת עיניים למציאות, אלא מצביעים על המציאות המורכבת שאין בה אמת אובייקטיבית, אלא כל אדם עם עמדותיו שלו. לעניינינו, המצב הקיים, לפיו יש זוגות (מעטים) המדברים על הנושא של הסכמי קדם נישואין וחותמים עליהם, ויש שלא, יש רבנים (מעטים) שלא מחתנים בלי שהזוג חתם על הסכם ויש שכן, ויש רבנים שממליצים לזוגות לחתום על הסכם, ויש כאלה המתנגדים לכך – הוא המציאות וזה המצב הראוי, שכל אחד יפעל לפי השקפת עולמו.

אני מבקשת להציע פירוש אחר. אם אני יודעת שחתימה על הסכם קדם נישואין למניעת סירוב גט יכולה לסייע בבנין הבית היהודי ויכולה למנוע מצבים קשים של עגינות וסירוב גט, בין מרצון ובין שלא מרצון – אזי מחובתי כמישהי ש"מעורבת עם הבריות" ומרגישה ערבות הדדית עם כלל עם ישראל, לעשות את כל מה שבכוחי לשכנע אנשים לחתום על הסכמים אלה. אמנם חשוב להיות קשובים לרחשי הציבור אותם אנו מעוניינים לשכנע, ולהציג את ההסכמים בצורה נכונה לכל ציבור לפי השקפותיו, אך אין זה בגדר רשות אלא בגדר חובה.

אני מזמינה את הקוראים והקוראות לבקר באתר חדש שהקימה קואליציית עיקר "בוחרים דרך – צעדים ראשונים לתכנון חתונה" שם תמצאו מידע על הטקס, המוסדות, בעלי התפקידים הרלוונטיים וכן הפניה להסכמי קדם נישואין למניעת סירוב גט.

 

עו"ד רובין שיימס היא מנכ"ל קואליציית עיקר למען עגונות ומסורבות גט, המאחדת 27 ארגונים שונים, הפועלים יחד למיגור התופעה במסגרת ההלכה.