שבעה קנים ואש המנורה

שבעה קנים

הנשמה מאירה
בוהקת
משתוקקת

חושך על פני תהום
והיא כמהה
הרצון להאיר
דבק בהווייתה

רוח אלוהים מרחפת
והיא שטה על פני המים

הרוח משתוללת בחוזקה
מתגברת בעוצמה
והיא
כוחותיה מוגבלים
רצונותיה נבלמים

הניצוץ האלוהי
מעיר ומטלטל
מאיר ומהבהב
בשבעה קנים
זעירים וטהורים

שמאירים את טהר השכינה
בשבעה  היכלות
הבוראים ניצוצות
קדושה
אל מול פני המנורה

שבעה קנים
פנים אל פנים
כזוהר הרקיע
מאירים ומזהירים