בזכות נשים למדניות - מדרשים על ההגדה

חוברת המדרשים ודברי התורה על ההגדה של פסח, אשר נכתבה על ידי כותבות שונות. זמינה עכשיו להורדה באתר קולך. 

 להורדת חוברת המדרשים על ההגדה