בתיה בת פרעה וחג הפסח

מרד – האם טוב או רע הוא? האם אדם שאינו מסכים למסגרות המקובלות  יכול להביא כליה או חידוש והצלה?
קשה לשייך את המושג מרד למהות טובה או רעה, והיסטוריית  בני ישראל על גלגוליה הינה הראייה לכך.

סיפור המרד של בני ישראל במצריים מתחיל בנשים וביניהן : מרים , ובתיה – בת פרעה. -מרים מרדה בעצת אביה. בעת גזירת פרעה "כָּל-הַבֵּן הַיִּלּוֹד, הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ", הוציא עמרם פקודה לגרש את הנשים כדי למנוע את קיום הגזרה. מרים באה בטענה לפני אביה "גזרתך קשה מפרעה, פרעה גזר על הזכרים ואתה גזרת גם על הנקבות". עמרם קיבל את טענת בתו וציווה להחזיר את הנשים.

-בתיה בת פרעה מרדה בגילולי בית אביה – בעבודה הזרה שלו שנעשתה בביתו-ביתה.(שמות רבה) בית פרעה הוא מוקד של עבודה זרה ובת פרעה יוצאת נגד אביה שטען כי אלוה הוא ומורדת בעבודתו הזרה ובגזירותיו וכנגד זה מגדלת את משה בביתה.כמו כן בספר הישר פרק כ"ה כתוב שנולד משה :"עמרם קרא לו חבר כי אמר בעבורו שבה לי חברת אשתי ויוכבד אימו קראה לו יקותיאל כי קראתי אל השם ויחיהו. ומרים אחותו קראה לו ירד כי בעבורו ירדה אל היאור לשמרהו..וקהת אבי עמרם קרא שמו אביגדור כי בו יגדור אלוקים את פרץ ישראל..."

אך בתיה קראה לו משה , ואף על פי שהרבה שמות היו לו פרעה והקב"ה קראו לו משה ולא שם אחר . גם בתנ"ך שמו נאמר משה ,וזכרונו נותר עד ימינו כמשה .ומכאן אנו למדים שכרן של גומלי חסדים (שמות רבה פרשה א ד"ה ג ).

ר' יהושע סכנין בשם ר' לוי: אמר לה הקב"ה לבתיה בת פרעה משה לא היה בנך וקראתו בנך כך את בתי שנאמר אלה בני בתיה בת – יה .

כמו כן האורח חיים אומר שגם בנות בכורות צריכות לצום בערב פסח כי  בת פרעה לא מתה שכן מכת בכורות הייתה הן על בכורי מצריים הבנים והן על בכורות מצריים הבנות .

ולסיום ישנם מדרשים המייחסים את הסימנים בסדר לבתיה בת פרעה : ר' אברהם גראטי מפראג הידוע בכינויו:"באר אברהם " טוען כי הסימן : "רחצה" מסב על דמות זו שכן ירדה לרחוץ היא ביאור כדי להציל את משה,  וכן בסימן "המוציא" שכן משה שקול כנגד שישים ריבוא ישראל , על כן הצלתה את משה נחשבת כאילו הוציאה את כלל ישראל ממצרים .

כמו כן גם רבי חיים ויטאל ב"פרי עץ החיים" זוקף את גאולת מצרים לזכותה של בתיה בת פרעה.בתיה היא נמנית בין עשרת האנשים שעלו לגן העדן בחייהם מבלי לטעום את טעם המיתה ויושבת בהיכל הראשון של גן עדן. בשני מקרים אלה אנו רואים את מרידת מרים ובתיה בצווים החברתיים שניתנו אז מאת המלך והליכה על פי צווי ליבן ואותותיו באמונת האמת הפנימית שלהן . וזכו  שהובילו את גאולת ישראל ממצרים ודרכן בא קץ לסבל ולשיעבוד העם.ורבי עקיבא אמר: "בשכר נשים צדקניות שהיו באותו דור נגאלו ישראל ממצרים" (סוטה י"א ע"ב).  מי ייתן שנזכה לנשים צדקניות שיביאו לגאולתנו ונקריב את קורבן הפסח הבא בבית המקדש אשר בירושלים .

לקריאה נוספת ראו:
יעל לוין, מדרשי בתיה בת פרעה, ירושלים תשס"ד.
יעל לוין, "מדרשי בתיה בת פרעה: עיון נלווה לליל הסדר", קולך 79 (ניסן תשס"ד), עמ' 3-4.