עשר המכות של הנשים

עינוי הדין, הכתובה, פרישת הרב דיכובסקי, ביטולי הגט, גט לחומרה ו"זעקת צדק" של הבעל, ערב פסח נשים רבות עדיין נמצאות במצרים הפרטי שלהן ומתקשות לראות את האור. רבקה לוביץ´ עם 10 המכות שיכולות לנחות על המתגרשות

2009-04-02

בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, אבל יש נשים שקשה להן כי הן עדיין שם, במצרים הפרטי שלהן, והן אפילו לא רואות את פתח היציאה. נשים מסורבות גט הן נטולות חירות כל זמן שהן חיות במסגרת נישואין שהיא על הנייר בלבד. ואלו עשר המכות שנוחתות על חלק מן הנשים בהליכי גירושין, וגם נתנו בהם סימנים: דצ"ך אד"ש באח"ב: 

דרישות - תמורת הגט. הוא רוצה את החלק שלך בבית, הוא רוצה לראות את הילד ללא פיקוח למרות שלא ראה אותו בשלוש השנים האחרונות, והוא רוצה שתכסי את החוב שלו בביטוח הלאומי. אם תסכימי לכל הדרישות שלו הוא ייתן את הגט מרצונו. מה כאן הבעיה?! 

צדק - גם אם כבר פסקו וגמרו בבית משפט אזרחי בכל העניינים הנלווים לגט יכול הבעל לטעון שהוא מסכן ושלא נעשה עמו צדק. בית הדין ייחלץ להושיע אותו מייד צרה ולעשות עמו צדק כדי שהגט יינתן מרצונו הטוב של הבעל. במקרים כאלו יציע בית הדין לאישה 'הצעות הוגנות' תמורת הגט, ואם היא לא מקבלת אותן מתברר שהיא בעצם 'מעגנת את עצמה'. 

כתובה - מסמך שאף אחד, אבל אף אחד, לא יודע מה טיבו. הוא נועד כנראה לבלבל את הצדדים. סוג של אשליה או איום שבדרך כלל לא מתממש. עורכי דין מפולפלים עושים בזה שימושים שונים. 

עינוי דין - שנתיים? שלוש? חמש? אין ספק ששמונה שנים של הליכים בבית הדין מבלי לקבל פסק דין כלשהו הם בגדר של 'עינוי דין'? את לא לבד. 

פרישת הרב דיכובסקי - התשובה שסותמת את הגולל על מעט התקווה שעוד נותרה לנשים מסוימות בהליכי גירושין. 

שלום בית - הצעה של בית הדין שלא קשה לסרב לה אחרי שבני הזוג פרודים שנתיים, מנהלים מלחמת עולם בבית משפט ושונאים זה את זה. 

בגידה - סמל לחוסר השוויון השורר בבית הדין הרבני. הבעל יכול לבגוד (גם ליעקב היו שתי נשים) והאישה לא. למה? ככה. 

א' מבית הדין הגדול - אשר קבע כי בעל יכול לדרוש כל דבר כתנאי לגט, ובמילים שלו כפי שנכתב בפסק הדין: "נבהיר עוד כי הזכות להתנות תנאים איננה רק בתחום הממון אלא גם בתחום ההתנהגות כגון: שלא תאכל מאכלים מסוימים או שלא תלבש בגדים מסוימים". 

חומרה - גט לחומרה. הגט כבר ניתן אבל יש מצב חדש ולפיו קובע בית הדין שהצדדים צריכים לערוך גט לחומרה. נחשו מי ניזוקה מזה ולמי לא איכפת מהגט לחומרה? 

ביטולי גט - הלכה שנתחדשה בישראל בשנים האחרונות. בית הדין מבטל גיטין אחרי שהן ניתנו בעקבות מעשים מסוימים של האישה (הכל לפי ראות עיני הדיינים). 

בכל מכה ומכה וכן במילים דצ"ך עד"ש באח"ב נוטף מעט דם מדם ליבה של האישה וכן מלבם של בני המשפחה כולה, ומתקצרים חייהם בכמה שנים. 

רבקה לוביץ' היא טוענת רבנית, העובדת ב"מרכז צדק לנשים", טל': 02-5664390