אסתר המלכה וחג החירות

127 מדינות כנגד 127 שנותיה של שרה.

חגגנו את חג הפורים ופנינו מועדות לחג הפסח. חג זה מאופיין בכמה היבטים. במאמר זה אתמקד במוטיב החירות מכיוון קצת שונה, הקשר המופלא בין אסתר לחירות.

עיקר ההתרחשות הקשורה בנס פורים אירעה בניסן, לפי דעה אחת מי"ג-ט"ו ולפי דעה נוספת מי"ד-ט"ז בניסן. מכאן שצום תענית אסתר התרחש בפסח עצמו ולכל הדעות גם בליל הסדר. מדוע אם כן לא נחגג פורים בתאריך זה? משום שהשמדת היהודים הייתה צריכה להתרחש בי"ג אדר לאחר אותו פסח. לכן חוגגים את הנס בחודש אדר.

שאלה נוספת שעולה מהנתונים הללו, היא איך התירו שלושה ימי צום בפסח ובמיוחד בלילה הראשון? כדי לענות על שאלה זו אתמקד באישיותה של אסתר. אסתר מלכה על 127 מדינות ושרה אימנו חיה 127 שנים. זה לא צירוף מקרים, זהות המספר באה ללמד אותנו על גדולתה של אסתר. חז"ל כותבים שהמספר 127 מוזכר רק פעמיים בתנ"ך: "ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה", ואומרים: "לכך נמנו שנותיה של שרה, להגיד כי בזכות שרה שחייתה מאה ועשרים ושבע שנה תמלוך אסתר על קכ"ז מדינות" (מדרש אגדה בראשית). אסתר שאבה את כוחה להינשא לאחשוורוש ולמלוך על 127 מדינות ממניין שנותיה של שרה.

שרה הייתה הנביאה הראשונה בתורה ואברהם היה טפל לה בנביאות. שרה נמנית לא רק עם הנביאות, אלא גם עם ארבע הנשים היפות בעולם: "ארבע נשים יפיפיות היו בעולם: שרה, רחב, אביגיל ואסתר". אנו רואים את נקודות ההשקה בין אסתר לשרה שנותנות לנו הצצה לגודל אישיותה של אסתר המלכה. שרה פעלה לגירוש הגר וישמעאל, כפי שאסתר פעלה למפלת המן. שתיהן הבינו כי תהליך זה הכרחי להמשך תחייתו של העם היהודי.

לאור הדברים הללו נחזור להקשר של אסתר לפסח ולהבאת חרות לעולם. אסתר, בהחלטתה לגזור שלשה ימי צום בחג הפסח - מהלך תמוה ביותר, הבינה שהשעה דוחקת ואין מנוס. יותר מכך, בעומק הדברים היא עשתה מעשה חד פעמי, מעשה המנוגד לדרך הטבע, לצום ביום חג - כפי שקריעת ים סוף הייתה כנגד הטבע. אסתר הבינה כי בהחלטתה זו היא לא תפגום בחג, אלא תעשה תיקון של צום ותפילה לדורות, כדי שהחירות תיטמע בעולם ברובד עמוק יותר.

אסתר הביאה תובנה לעולם, שחירות אמתית תגיע לא מתוך מלחמה כפי שהיה במצרים ובשושן, אלא מתוך קבלת מציאות של שלום וחרות ללא צורך במאבק. את הכוח להוביל מהלך כזה היא קבלה משרה האם העברית הראשונה. הצום שנגזר באופן חד פעמי בפסח שסמלו חירות, יביא תיקון עולם לדורי דורות גאולה טבעית המתבצעת בהסתר פנים בידי בני האדם. כפי שרבי נחמן כותב שמשיח יבוא פתע ללא קול ירייה אחת והשלום ישרור בעולם.

אנו נמצאים עדיין במציאות של מלחמה, אבל הקולות שנשמעים הולכים ונמשכים לרצון להידבר. בעזרת ה' נגיע לחזון החירות שיתגשם בזכות נשים צדקניות. בדורנו אנו רואים יותר ויותר את השפעתן וגודלן של נשים כשרה וכאסתר, המסוגלות למעשים מהפכניים ויחודיים.

לאתר של היוצרת