זכרון ליום השואה

בערב יום השואה אני מתייחדת עם כל משפחתי הענפה אשר נגדעה בידי הצורר הנאצי ועוזריו.

צפורה נאמן הביאה: דר´פנינה מיזליש.

בערב יום השואה אני מתייחדת עם כל משפחתי הענפה
אשר נגדעה בידי הצורר הנאצי ועוזריו.

לא זכיתי לקבל חיבוק מסבא וסבתא
ועכשיו כשאני סבתא בעצמי
עוד יותר צורב בי כאבי

לזכר סבי וסבתי שכל מה שנותר לי מהם
היא תמונה מהוהה ששרדה בנס,
הכנתי מגזרת זכרון,
כי מקום קבורתם ללא נודע
מצורפות גם מגזרות זכרון שיצר חמי
 להוריו ולבתי הכנסת שנשרפו

 

לזכור ולא לשכוח!