עגונה כבר עשר שנים

סופי (שם בדוי) היא עגונה כבר למעלה מעשר שנים. בעלה נטש אותה ואת ילדיהם המשותפים בשנת 1996 וברח לארה"ב.

כידוע, אשה יהודיה שנישאה לאיש יהודי משתחררת ממנו רק במותו או בגירושין (לדברי המשנה בקידושין א',א': "וקונה את עצמה בגט ובמיתת הבעל"). הגירושין נעשים ע"י כך שהבעל (או שליח הבעל) מוסר גט לאשה (או לשליח האשה). אין אפשרות לאשה להתגרש ללא גט, ואין גט ללא בעל. אם כן, שלא כמו אצל עמים אחרים, הימצאותו של הבעל הוא תנאי הכרחי לעניין שחרור האשה מנישואיה. ובכן, אף בית הדין הרבני מבין זאת, ולפיכך הוקמה בהנהלת בתי הדין מחלקה מיוחדת לאיתור בעלים. על פי החלטת בית הדין ממונה חוקר לחפש אחר בעלים שמסתתרים מנשותיהם הן בארץ והן בחו"ל, לכל מקום שניתן להגיע.

אלא שבמקרה של סופי גם הרצון הטוב והכספים הרבים שבית הדין השקיעו לא הועילו. לאחר שנים רבות של חיפושים נמצא האיש. התברר לחוקר שהשמועות ששמעה האשה על כך שבעלה חי בארה"ב עם אשה אחרת ולהם ילד משותף הן נכונות. אולם, כאמור, אין זה מספיק בשביל לשחרר את האשה מעגינותה. עדיין אנו זקוקים לטוב ליבו של הבעל. גם לאחר שהתעמת החוקר עם הבעל הוא סירב להסכים לתת לאשה גט. למה? ככה. סתם.

הגם שיש לציין לטובה את הנהלת בתי הדין על העבודה הרבה שהשקיעו בחיפוש אחר הבעל יש חשוב לספר כי למרות המצוקה הנוראית של עגונה זו לא מצא לנכון בית הדין האזורי לפסוק לבעל פסק דין של "חיוב גט". זאת, למרות שהדיינים כתבו באופן מפורש בפסק הדין שהתנהגות הבעל כלפי האשה גובלת באכזריות והתעללות לשמה, שיש לראותה כ"עגונה" ושיש לעשות כל שניתן באמצעים חוקיים בכדי להביא את הבעל לדין עם אשתו. מה כבר ביקשתי? בסך הכל פסק דין לחיוב הבעל בגט.

לא רק בהרכב זה נתקלתי בתופעה של חוסר נכונות לחייב את הבעל בגט אם הבעל לא בנמצא. הגם שידוע לי על פסקי דין שניתנו לחייב בעל בגט ללא ידיעה על מקום הימצאותו, בשני מקרים אחרים בהם אני מטפלת מסרבים הדיינים לפסוק לבעל חיוב גט משום שהוא לא התייצב לפניהם, למרות שהם יודעים שהבעל במכוון אינו מגיע לדיונים וממאן לתת גט לאשתו שנים רבות. הדיינים אומרים: "אולי יש לבעל טענות מוצדקות. צריך לשמוע גם אותו". ואני שואלת: נו באמת? איזה טענות מוצדקות יכולות להיות לבעל שבורח מאשתו ומסרב לתת לה גט? אם יש לבעל טענות בענייני כספים או בעניין הילדים - שיתבע את האשה בערכאה המתאימה. איפוא בית הדין שמגן על כבודן של בנות ישראל? האם לא מגיע לאשה שבעלה ביודעין זנח אותה ואת ילדיהם ועבר למדינה אחרת לכל הפחות להכרה מצד הממסד הרבני שבעלה חייב לתת לה גט?