סיפור לגמרי רגיל

 תמר (שם בדוי) הגישה תביעה לגירושין בשנת 1987, בהיותה בת 36, ובשנת 2006, בהיותה בת 55, הסתיים הסיפור באופן סופי והיא הותרה להינשא.

היה היתה אשה לגמרי רגילה שנישאה לאיש לגמרי רגיל (רק עקשן, קמצן ואלים), וגידלה משפחה לגמרי רגילה. מכיוון שהבעל עשה את חייה לגיהינום ביקשה האשה באופן לגמרי רגיל להתגרש. ביה"ד באופן לגמרי רגיל שלח את בני הזוג לשלום בית. לאחר 12 שנה(!) של התדיינויות פסק ביה"ד לחייב את הבעל בגט, אולם הבעל באופן לגמרי רגיל סרב, ודרש שכל פסקי הדין של ביהמ"ש ייפתחו מחדש בביה"ד הרבני. ביה"ד ראה זאת כדרישה לגמרי רגילה,  שהרי גם לבעל שבאופן לגמרי רגיל מנסה לרצוח את אשתו וחייב לה מאות אלפי שקלים מגיע "דין תורה".

ובכן, האשה הבינה בשכלה הלגמרי רגיל שגט היא לא תראה באופן לגמרי רגיל, ולכן הסכימה לפתוח את כל ענייני הכספים מחדש בבית הדין. לאחר הגט פנתה האשה מבית המשפט לסיוע אך נזרקה משום בבושת פנים. 

בית הדין באופן לגמרי רגיל כעס על האשה, ועיכב את תעודת הגירושין שלה, שהוא דבר שבאופן לגמרי רגיל אף אחד לא ממש מבין מה זה. כעת נוצר מצב לגמרי לא רגיל שהאשה קיבלה גט לגמרי רגיל, והיה בידה תעודת גירושין לגמרי רגילה, אבל היא היתה "מעוכבת גט" למשך 7 שנים והיתה "אסורה לעלמא"!

באופן לגמרי לא רגיל הבין ביה"ד הגדול בשלב כלשהו שהאשה מטורטרת דיה (19 שנה!) ואולי אפילו מעבר למה שהוא לגמרי רגיל בשביל אשה לגמרי רגילה. לפיכך באופן לגמרי לא רגיל החליט ביה"ד שהגיע הזמן לקבוע שהגט שקיבלה האשה לפני 7 שנים הוא לגמרי רגיל והוא תקף וכשר לכל דבר ועניין.

באופן לגמרי לא רגיל האשה החזיקה מעמד כל השנים הללו, ובאופן לגמרי לא רגיל היא עדיין שומרת מצוות. באופן לגמרי לא רגיל היא מצליחה לגדל לתפארת את ילדיה, לכלכלם ולהשיאם במזל טוב. אולם באופן לגמרי רגיל מרגישה האשה שביה"ד נתן יד לניסיון מתמיד מצד הבעל למרר ולהרוס את חייה במשך 19 שנה, שהם השנים שבאופן לגמרי רגיל אדם בונה לעצמו את ביתו. באופן לגמרי רגיל כל מי שמכיר את הסיפור של האשה הזו חש תחושות לגמרי לא רגילות כלפי ביה"ד הרבני שנתן לסיפור הלגמרי (לא) רגיל הזה לקרות בין כתליו.

המסקנה הלגמרי רגילה מן הסיפור הלגמרי (לא) רגיל הזה הוא שסיפור כזה יכול לקרות לכל אשה שהיא נשואה באופן לגמרי רגיל ומבקשת באופן לגמרי רגיל להתגרש.

תמר (שם בדוי) הגישה תביעה לגירושין בשנת 1987, בהיותה בת 36, ובשנת 2006, בהיותה בת 55, הסתיים הסיפור באופן סופי והיא הותרה להינשא.