יופקעו הנישואין

כשבנו של דיין מקבל היתר לשאת אשה שנייה זה מעורר שאלות קשות על הדיינים. רבקה לוביץ´ מציעה פיתרון לשיקום מעמד האשה במסגרת ההלכה.

סיפורה של אשה חרדית ישראלית, שבעלה נשא אשה שניה בארה"ב, פורסם בעיתונות בישראל ("הארץ" 22.2) . הבעל, בנו של דיין מכובד, קבל היתר מבית דין בארה"ב לשאת אשה שנייה. זאת, משום שאשתו לא הסכימה להתדיין בענייני הכספים בבית הדין, והעדיפה לקבל את הגט לאחר סיום ההליכים בבית המשפט האזרחי. בית הדין, כפי שהתברר, אפילו לא דרש מן הבעל להפקיד גט לפני שנתן לו היתר נישואין. החתונה עם האשה הנוספת נערכה ברוב עם והדר, ואחיו של הבעל (המועמד לדיינות בישראל) טס לחו"ל וערך שם את החופה. כעת הבעל דורש מאשתו להעביר את הדיונים בענייני הכספים לבית הדין תמורת הגט.

עצם ההיתר לשאת אשה שניה מדגיש את חוסר האיזון בין מעמד האשה לעומת מעמד הגבר בנישואין. הקלות הבלתי נסבלת שבה ניתנים היתרים מעין אלו, במיוחד בחו"ל, מעוררת שאלות קשות על המניעים של הדיינים נותני ההיתר.

בידוע שמן התורה מותר לגבר לשאת יותר מאשה אחת, והגירושין תלויים ברצונו. רבינו גרשום מן המאה ה-11 קבע תקנות אשר ייפו את כוח האשה: אין לבעל לשאת אשה נוספת, ואין לגרש אשה בעל כורחה. מעתה הבעל אינו רשאי לשאת שתי נשים כמו שהאשה אינה יכולה להנשא לשני גברים, ולא רק רצון הבעל קובע בגירושין כי אם גם רצונה של האשה.

אלא שאפילו בשלב התיאורתי רחוקים הדברים מלהיות שוויוניים. האשה אינה יכולה להיות נשואה לשני גברים מעצם הגדרת מושג ה"קידושין" כמיוחדת לאיש אחד. מכאן שמערכת יחסים אינטימית עם גבר זר תחשב לגילוי עריות וילדיה לממזרים. זאת, לעומת הבעל, רשאי מן התורה, רק אסור על פי התקנה, לשאת שתי נשים.

אלא שההלכה הולכת עוד צעד לקראת הבעל, ומאפשרת לעקוף את התקנות המגבילות של רבינו גרשום. בהיתר מיוחד של מאה רבנים משלוש ארצות שונות מתירים לבעלים במצבים מיוחדים לשאת אשה שנייה. אמנם ייאמר לזכותו של בית הדין בישראל שלא כל בר בי רב יכול לתת היתר מאה רבנים - הדבר מצריך אישור של נשיא בית הדין הגדול. ועוד: בישראל מקפידים שהבעל יפקיד גט בבית הדין בכדי שאם האשה תחלים ו/או תחליט לקחת את הגט היא תוכל לעשות זאת. לא כן הדבר בחו"ל: שם כל אחד מקים לעצמו בית דין (חלקם מוכרים בישראל וחלקם לא), וכל בית דין יכול לתת היתר מאה רבנים, והם עושים זאת, כאמור, גם מבלי לדרוש שהבעל יפקיד גט.

היתר מאה רבנים לבעל, גם אם הנסיבות טראגיות, משקף את המציאות הקשה שההלכה מצליחה לפתור בעיות של בעלים מסכנים שהנשים שלהם חולות או מסרבות שלא בצדק לקבל את הגט, אך לא מצליחה לפתור את הבעיה הקשה יותר של נשים עגונות ומסורבות גט. בית הדין צריך למצוא את הדרך לקחת לידיו את היכולת לפרק נישואין במקרים מיוחדים. הפקעה. ההלכה מאפשרת שבית הדין "יפקיע" נישואין ויבטל אותם למפרע במקרים מיוחדים. על הדיינים להשתמש בפתרון הזה אשר יואיל הן לנשים והן לגברים.

במקרה שלפנינו לא רק שלא היתה כל הצדקה לתת לבעל היתר מאה רבנים, ולא רק שלא דרשו מן הבעל להפקיד גט, אלא שאפילו לא החתימו מאה רבנים. הבעל משתייך לעדה הספרדית שלא קיבלה כלל את תקנות רבינו גרשום. כמה פשוט. אפילו 100 רבנים לא היה צריך בשביל להתיר לבנו של דיין לשאת אשה נוספת. סיפורה של אשה חרדית ישראלית, שבעלה נשא אשה שניה בארה"ב, פורסם בעיתונות בישראל ("הארץ" 22.2) . הבעל, בנו של דיין מכובד, קבל היתר מבית דין בארה"ב לשאת אשה שנייה. זאת, משום שאשתו לא הסכימה להתדיין בענייני הכספים בבית הדין, והעדיפה לקבל את הגט לאחר סיום ההליכים בבית המשפט האזרחי. בית הדין, כפי שהתברר, אפילו לא דרש מן הבעל להפקיד גט לפני שנתן לו היתר נישואין. החתונה עם האשה הנוספת נערכה ברוב עם והדר, ואחיו של הבעל (המועמד לדיינות בישראל) טס לחו"ל וערך שם את החופה. כעת הבעל דורש מאשתו להעביר את הדיונים בענייני הכספים לבית הדין תמורת הגט.