אותו אדון בשינוי הכובע

"הקב"ה גם ציווה בתורתו, כי הדרך לנתק הקשר בין אשה נשואה לבעלה, היא על ידי גט, הניתן לאשה על ידי הבעל, ולא להיפך. נכון, קביעה זו מביאה לעיתים, כאשר הבעל מקשה ליבו, לפגיעה אנושה באשה. אבל זו מצוות הקב"ה, ולא גחמות של חכמינו ז"ל" - כך משיב הרב מאיר צוקרמן לשאלתה של תיכוניסטית דתית.
2007-05-08

והיה אם יוחלפו כמה דיינים בביה"ד רבני  בדייני הציונות הדתית? ואם יהיו בתי דין אלטרנטיביים, האם הגישה תשתנה? האם המאבק של רבני הציונות הדתית - הוא מאבק על עמדות וכוח, או שהוא מאבק על רוח הפסיקה? שאלות אלו עומדות כעת למבחן, והחושים מנסים לקלוט את הלך הרוחות. האומנם זז משהו אמיתי?
נייר הלקמוס של דעות הרבנים נמצא בין שורות השו"תים. באתר "כיפה" מתפרסם השו"ת הבא:
שאלה: אני בכיתה י"א ומאז ומתמיד למדתי בבי"ס דת"ל. אני חושבת שהתורה היא מדהימה ובעלת ערכים אוניברסליים וגאוניים, ושמחה על היותי יהודייה. עם זאת, אני מקבלת לפעמים את הרושם שביהדות, בעיקר מטעמים היסטוריים, להבנתי, קיימים יסודות שוביניסטיים המגבילים אם כוחה של האישה ואת מעמדה. התורה היא תורת חיים והיא נצחית, אך האם אין מקום לשנות את ההלכה כדי להקל על הנשים? (למשל בענייני גיטין...)
קשה לי מאוד לקבל את זה שהתורה, שמצד אחד נפלאה, יכולה להתייחס אל נשים בצורה כזאת. האם יתכן שפסקי הלכה או מנהגים שאומצו בחברה היהודית במהלך הדורות נוגדים את גישתה המקורית של התורה? למשל, החברה החרדית שממש מדכאת את האישה, איך יכול להיות שזהו רצונה של התורה?! "

התשובה:
"אינני חושב שצריך לדכא אף אדם, לא גברים, וגם לא נשים.
קיים שוני בולט באפיונים הפיזיולוגיים בין הגבר לאשה, ואין אנו אומרים כי הוא מבטא דיכוי הגבר או האשה. מי אחראי לשוני הגופני, ולשוני התפקודי שבין האיש לאשה? בורא העולם, הוא הקב"ה.
אותו בורא העולם, ברא, יחד עם בריאת העולם הפיזית, מערכת שלמה של חוקים, והיא התורה. האם על השוני שבחובות הגבר והאשה המופיעים בתורה (שוני ב"תפקוד המצוותי", לעומת שוני ב"תפקוד הפיזיולוגי" אותו הזכרנו קודם) נאמר כי הוא מבטא דיכוי? אפליה? בתוך עם ישראל יש קבוצות שונות: כהנים לויים וישראלים. הכהן מקבל מישראל תרומה. הלוי מקבל מישראל מעשר. האם נראה בשוני שבין שלשת הקבוצות, הבא לידי ביטוי בעניין הכלכלי, דיכוי? השפלה? לא. אנו מבינים כי הקב"ה ציווה, ואנו מכבדים את מצוותו.
הקב"ה גם ציווה בתורתו, כי הדרך לנתק הקשר בין אשה נשואה לבעלה, היא על ידי גט, הניתן לאשה על ידי הבעל, ולא להיפך. נכון, קביעה זו מביאה לעיתים, כאשר הבעל מקשה ליבו, לפגיעה אנושה באשה. אבל זו מצוות הקב"ה, ולא גחמות של חכמינו ז"ל. (ההדגשה שלי, ד"ס) וכמו שאיננו רואים "דיכוי" ו"השפלה" בהלכה הקובעת כי בת שנולדה מאשה נשואה, וגבר שאיננו בעלה, הינה "ממזרת" ואיננה יכולה להינשא, כמעט לאף אחד, כי אנו מבינים כי זוהי ההלכה שקבע הקב"ה בתורה, כך לא נראה בדברים אחרים השייכים למערכת התורה והמצוות "דיכוי". (מאת הרב מאיר צוקרמן בתאריך י"ט אייר ה´תשס"ז)

ככה בפשטות.  אין השתלשלות הלכה. אין מחלוקות וגווני פסיקה. אין "תיקון עולם". יש רק "מצוות הקב"ה", והשאר - גחמות! במה שונה גישה זו מגישתו של דיין חרדי?
אם מאמרו של הרב יובל שרלו "מתעללים בדל, מענים אלמנה" (הצופה 10-04-07) - הביא תקווה שהמאבק על שינוי פני בית הדין הוא מאבק על דרכי הפסיקה, דבריו של הרב מאיר צוקרמן - אפילו כתשובה לנערה בת 17 - גורמת לי לחשוש שהחלפת הדיינים, אם תתרחש, תהיה בבחינת אותו אדון רק בשינוי הכובע.