ירושלים של זהב - לקראת כנס קולך התשיעי

לעיוני במקורות בנושא "ירושלים של זהב" נודעה המשכיות. לקראת כנס קולך התשיעי (תשע"ה).

הדף היומי שיילמד ביום קיום כנס קולך הקרוב, נדרים נ', הכולל את המעשה ברבי עקיבה שהעניק לאשתו "ירושלים של זהב", מעורר הד לכנס הייסוד של קולך

ביום שלישי, י"ג בתמוז תשנ"ח, 7 ביולי 1998, התקיים אירוע הייסוד של ארגון קולך. חלקו הראשון של יום הייסוד נערך בבית מת"ן בירושלים, וכלל הרצאות ודיונים. חלקו השני התקיים במשכן הכנסת, ובו ניתן שיעור בתלמוד שאותו התבקשתי להעביר.

נושא השיעור היה התכשיט "ירושלים של זהב", ובמסגרתו דנתי במקורות ספרות חז"ל המתייחסים לעטרה זו. ביטוי זה מתייחס לתכשיט של זהב שצורת חומות העיר ירושלים הייתה חקוקה עליה. עטרה זו זוהתה עם "עיר של זהב" ועם "עטרות כלות" המוזכרות במשנה, וכן גם נתכנתה "כתר של זהב". קיימים דיונים הלכתיים תיאורטיים המוסבים על עטרה זו, וכן ישנו המקרה הפרטי היחיד המתועד ולפיו רבי עקיבה, לאחר שהתעשר, עשה לאשתו תכשיט זה.

"עיר של זהב" נמנית במשנת שבת (ו, א) בין התכשיטים שאסור לצאת בהם ברשות הרבים בשבת. תכשיט זה מוזכר במקומות אחדים נוספים במשנה, בתוספתא, בירושלמי, בבבלי ובספרות המדרש. המקורות שיש בהם הידרשות לעדות המעשית בעניין אותו "ירושלים של זהב" שעשה רבי עקיבה לאשתו, מצויים באבות דרבי נתן (נוסחא א, ו, עמ' 29–30; נוסחא ב, יב, עמ' 29–30); בירושלמי שבת (פ"ו ה"א, ז ע"ד) וסוטה (פ"ט הט"ז, כד ע"ג), ובבבלי כתובות (סב ע"ב-סג ע"א) ונדרים (נ ע"א-ע"ב), שהוא המקור היחיד המציין אף את הבטחתו המוקדמת לאשתו.

בחלקו השני של השיעור בכנס הייסוד העליתי את הדוגמה של ברוריה המשמשת במובנים מסוימים כאנטיתזה לאשת רבי עקיבה, והתפתח דיון בהשתמעויות האקטואליות העשויות להיות נודעות למקורות המוסבים על דמויות נשים אלה. דיון זה עורר סערה בקרב המשתתפות. בשיעור נכחה העיתונאית אבירמה גולן, וכחלוף חודש לערך תיארה במאמר בעיתון "הארץ" את המעמד. במאמר מוסגר יצוין שכנס הייסוד בכנסת לא צולם על ידי איש, ואין בידינו תיעוד ויזואלי כלשהו ממנו, וזה עצמו סממן לאורח חיים שהשתנה לחלוטין.

אציין עוד כי לעיוני במקורות בנושא "ירושלים של זהב" נודעה המשכיות. בקיץ אותה שנה למדתי קורס לבניית אתרי אינטרנט, ועלה בדעתי להקים כפרויקט סיום אתר שיוקדש לשיר "ירושלים של זהב", כאשר הרציונל העיקרי מבחינתי היה הכללת מאמר בנושא המקורות התלמודיים הנוגעים לתכשיט זה. אתר חינוכי-ציוני זה בשפה האנגלית, עלה בסוף הקיץ, וכולל מאמר מקיף על תולדות השיר וחומר רב נוסף. כמו כן, הרחבתי את העיון בנושא המקורות התלמודיים המוסבים על "ירושלים של זהב", ובשנת תש"ס התפרסם ב"מחקרי חג" מאמר מחקר רחב-היקף. בנוסף, לקראת מלאות עשור לכנס הייסוד של קולך פרסמתי בעיתון הצופה מאמר מפורט המתאר את המעמד. במהלך מאמר זה שוכתבו עיקרי תוכני השיעור שנמסר.

והנה, בפרוס כנס קולך הבינלאומי התשיעי הקרוב, העומד להתקיים בכ"ו בתמוז תשע"ה, 13 ביולי 2015, ראוי להפנות את תשומת הלב לנקודה מעניינת במיוחד. כך ראוי להזכיר כי הדף היומי בתלמוד הבבלי ביום הכנס עצמו, הינו לא אחר מאשר בבלי נדרים דף נ', אשר בו מובאת אחת הגרסאות בעניין התכשיט שהעניק רבי עקיבה לאשתו. נקודה זו משמעותית בעיניי, למצער ברמה הסמלית. כמדומה שעניין זה מעניק לנו הזדמנות נאותה ומחודשת לשוב ולעיין במקורות הללו, לקוראם וללומדם מזוויות ומהיבטים נוספים, בבחינת "הפוך בה והפוך בה" (משנת אבות ה, כב) ובבחינת "ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד" (חגיגה ט ע"ב).