תוכנית הכנס

כנס "קולך" 2007.

יום א' כ"ב תמוז (8.7)
7:30-9:00 הרשמה
9:00-9:30 פתיחה: גב' רחל קרן, יו"ר קולך
ברכות: פרופ' טובה כהן
9:30-11:30 מליאה: בתי דין אלטרנטיביים - פתרון או מיחזור?
פרופ' פנחס שיפמן יו"ר, הרב ישראל רוזן, טו"ר רבקה לוביץ, ד"ר רות הלפרין-קדרי
11:30-12:00 הפסקת קפה

12:00-13:30 מושב ראשון
גיור, עגונות, מסורבות גט: בין כח הלכתי לאמת הלכתית
1. נשים בסבך הבירוקרטיה הרבנית
הרב ד"ר שאול פרבר: לא רק עגונות - פסולי חיתון נוספים בבתי דין רבניים
מר ברוך לוין: אמא שלך יהודיה? שיתוק הלכתי בשירות המדינה
פלונית: סיפור אישי (בשיתוף מכון עתים)

2. "שינוי הטבעים" והשפעתם על התהוות ההלכה (רב-שיח)
גב' מלכה פיוטרקובסקי, יו"ר
הרב ברוך גיגי
ד"ר מנחם כ"ץ
הרב ד"ר יהודה ברנדס

אשה - טקס, תפילה וקהילה
3. תפילות נשים - פמיניזם, חוויה וביקורת
ד"ר עליזה לביא, יו"ר
גב' דליה יוחנן: חוויית כתיבת תפילה
ד"ר ניסים ליאון: פוליטיקה של תפילות נשים
גב' חנה פנחסי: אמהות ומהותנות ב"תפילת נשים"

4. לקול שירייך - שירת נשים
גב' זהבה פישר, יו"ר
גב' שרה פרידלנד-בן ארזה: שירה, תורה ואשה
ד"ר יעל רוטנברג: "טבור חותכים במספריים" - גיבוש העצמי הנשי מתוך חוויית הלידה

משפחה: בין שיח מסורתי למציאות מתחדשת
5. "לקראת כלה" - על הרצוי והמצוי בהדרכת כלות (רב-שיח)
גב' נועה לאו
גב' נעמי וולפסון
הרבנית שלומית רוזן
מנחה: גב' אילה צרויה

6. שקופות
גב' רבקה בן-ששון: העצמת נשים גרושות והצעה לטקס מעבר
גב' גלי נהרי: זהותן הדתית של רווקות דתיות
גב' חוה פנחס כהן: בהודו שורפים אלמנות. מה עושים היהודים?
מנחה: גב' יפה רוזנבלום

7. כל עוד הנר דולק ניתן לתקן - ההחמצה והתיקון (סדנא)
גב' מיכל פרנץ

13:30-14:30 ארוחת צהריים

8. פורום סניפים: "על מה שהיה ומה שיהיה" - דיון ובניית תוכנית שנתית - גב' יפה רוזנבלום
אם יש עתיד ליהדות בישראל הוא בידי נשים
ח"כ לשעבר עו"ד שולמית אלוני וד"ר עליזה לביא בידאלוג בן 10 שנים

14:30-16:00 מושב שני
גיור, עגונות, מסורבות גט: בין כח הלכתי לאמת הלכתית
9. המפתח והדלת הסגורה
הרב דב ברקוביץ: אמת ההלכה מול כח ההלכה
פרופ' ברכיהו ליפשיץ: הפקעת קידושין - שיקולים בעד ונגד
מנחה: גב' רחל ברקוביץ

10. עולמה של הלכה (שיעורים)
גב' תהילה אליצור: מעמדן כשיקול בפסיקה
ד"ר מיכל וולף: כפיית גט על בעל מכה
פרופ' תרצה מיטשם: ממזרים בע"מ

11. "אז מה היה לנו?" סיכום ביניים של פעולת הטוענת הרבנית
ד"ר רחל גורדין
גב' נורית פריד: מטרות והישגים
ד"ר שולמית ולפיש: נשים יוזמות גירושין
הרב אליהו בן-דהן
מנחה: עו"ד בת-שבע שרמן-שני

אשה - טקס, תפילה וקהילה
12. גבירותיי ורבותיי - האמא של הכלה! (רב-שיח)
עו"ד שלומית טור-פז, יו"ר
ד"ר אלישבע באומגרטן
גב' אושרה קורן

13. קהילה במבחן האקטיביות הנשית בבית הכנסת (רב-שיח)
הרב ד"ר בנימין לאו
ד"ר טובה הרטמן
גב' חנה פרידמן
מנחה: גב' רננה פילזר

משפחה: בין שיח מסורתי למציאות מתחדשת
14. עיון בטקסטים קבליים - היבט עכשווי
ד"ר שפרה אסולין: 'והיי לי אם ואחות' - בין זוגיות לאמהות ובין שתיהן למימוש היעוד האישי
ד"ר יעל לוין: מנהג טבילת הבעל ביום טבילת האשה

15. לקראת משפחה - חינוך מיני לבנות ולבנים
גב' תמר ביאלה, יו"ר
גב' שרה בן צבי וגב' ורדה אשכנזי: קונפליקט כבסיס לצמיחה
גב' נגה גיל והרב יהודה טרופר: בנים ובנות מול אתגרי ההתבגרות
גב' שרי אלגד

16:00-16:30 הפסקת קפה

16:30-18:00 מושב שלישי
גיור, עגונות, מסורבות גט: בין כח הלכתי לאמת הלכתית

16. קשים ישראל לגרים
גב' גלילה יעקבס, יו"ר
פרופ' בנימין איש שלום: הגיור בישראל על פרשת דרכים
הרב חיים אירם: "מרבין ומדקדקין שלא לצורך"
סיפור אישי של גיורת
בשיתוף: בית מורשה

17. הרומנטיקה מול הסכמי קדם נישואין
טו"ר רחל לבמור

אשה - טקס, תפילה וקהילה
18. נחיצותה של המחיצה
ד"ר אורה כהן: בבית הכנסת
מר משה טור-פז: במערכת החינוך
גב' שולמית מנצורה: בחיי הקהילה והחברה - בין "קולך" ל"בניין שלם"
מנחה: גב' חגית ברטוב

19. החתונות שלנו - דילמות, חוויות ותובנות מעיצוב טקס נישואין אישי (רב-שיח)
גב' סמדר פז-אברבנאל, יו"ר
הרב שאול וידר
גב' חמוטל אבן חן-נויבואר
מר נדב ברמן-שיפמן
גב' תניא ציון-וולדקס

משפחה: בין שיח מסורתי למציאות מתחדשת

20. נישואים שניים
ד"ר גרסיאלה ספקטור-ביתן: מנפילה לצמיחה
גב' יעל אוספובט: תיקון, חידוש או המשך

21. הרעות והרעיה (שיעורים)
גב' ברוריה ארן: "עזר כנגדו" - שאלה של פרשנות
פרופ' עמוס פריש: אשת הרעות מול אשת הסתרים, בין רות לאסתר

22. האשה בשולחן השבת (סדנא)
גב' רות לזר
מר משה אש

18:15-19:30 מליאה: שלח רצוצות חופשי: משפט מבויים - מתן גט
הרב שאר-ישוב כהן, הרב פרופ' נחום רבינוביץ', הרב דוד ביגמן, ד"ר אביעד הכהן, עו"ד בתיה כהנא-דרור, עו"ד טו"ר גיתית נחליאל, עו"ד ירדנה קופ-יוסף

25. לצעירות ולצעירים פמיניזם אורתודוקסי - אוקסימורון או אידיאל? חיפוש אחר השילוב בחיי המשפחה

מנחה: עינת ברזילי דוברות: ד"ר רחל גורדין, גב' אושרה קורן, עו"ד ירדנה קופ-יוסף

19:30-20:30 ארוחת ערב קלה

20:30-21:30 "לשם ייחוד" - הצגת תאטרון אנסמבל "כהרף עין": "בעולם בו לכאורה אין בדידות, כי הקהילה עוטפת והקהילה מנחמת, חמש נשים ושלושה גברים דתיים מספרים את סיפור בדידותם"

21:30-22:30 דיונים בהשתתפות השחקנים, בהנחיית: גב' שפרה גריינר-מייקין, גב' מרים שפירא,

לצעירות/ים: גב' דבורה עברון

Lectures in English
24. Sunday 8.7 16:30-17:15
Ms. Lori Weinstein: Dealing With Domestic Abuse in the Jewish Community, Worldwide

25. Sunday 8.7 17:30-18:00
Dr. Brenda Bacon: Fashioning the Voice of the Bat Mitzvah Girl in Israeli Schools

41. Monday 9.7 14:15-14:55
Dr. Eliyana R. Adler: Before Sara Schenirer - Rediscovering Schools for Jewish Girls in 19th Century Russia

42. Monday 9.7 15:05-15:45
Dr. Debby Koren: Women's Beauty and Halakhic Standards

תוכנית בית מדרש "קולך לומדת" - פרופ' חנה ספראי, יו"ר

ביקורת תרבותית
א. יום ראשון 11:30-12:30
מר לביא זוהר: אמנות הסיפור ואמנות הציור - מי מפחד מנשים חזקות?

ב. יום ראשון 12:30-13:00
פרופ' חנה ספראי: הקשרים תרבותיים למסורת היהודית - פרשנות למילה "איש", שיח הלכתי ושיח ספרותי

שיח הלכתי ושיח ספרותי
ג. יום ראשון 14:30-15:30
גב' נעמה אלדר: ר' יוסי הגלילי ואשתו - מה לזוגיות בבית המדרש - עיון בסיפור תלמודי

ד. יום ראשון 15:30-16:00
פרופ' חנה ספראי: סיפורי נשים בסוגיה ההלכתית

בית מדרש פמיניסטי
ה. יום שני 11:30-12:15
פרופ' חננאל מאק: תמר ואסתר - אבחון מצב ותפנית אישית

ו. יום שני 11:30-12:15
Ms. Rachel Adelman: Hagar... Where have you come from and where are you going?

ז. יום שני 12:20-12:55
פרופ' חנה ספראי: 'תחת כנפי השכינה' - טוב לנשים?

ח. יום שני 14:15-14:45
פרופ' חנה ספראי: 'נשים כאנשים' - שיח גברים

ט. יום שני 15:15-15:45
פרופ' חנה ספראי: 'שבעים פנים לתורה' - מה מקובל ומי נדחק?

יום ב' כ"ג בתמוז (9.7)
7:30-9:00 הרשמה

9:00-9:30 פתיחה: גב' חנה פסטרנק, מנחה
הענקת אות כבוד לפרופ' מרגלית שילה
דברי ברכה: עו"ד סוזן וייס
חלוקת פרסים: תחרות צעירות קולך תשס"ו

9:30-11:00 מליאה: נשים בהלכה, נשים והלכה - בין מציאות לחזון
ד"ר רונית עיר-שי יו"ר, פרופ' תמר רוס, הרב פרופ' דניאל שפרבר, הרב יואל בן-נון

11:00-11:30 הפסקת קפה

11:30-13:00 מושב ראשון
שמרי גופך, שמרי נפשך
26. קשיים ופתרונות בחיי הנישואים (רב-שיח)
ד"ר אלחנן בר-און: קשיים בשנת הנישואים הראשונה
הרב יובל שרלו: אתיקה של טיפולי פוריות
גב' קלודין הטב-בלום: שיקום הגוף לאחר לידה
מנחה: גב' מיקי פורת

27. הפורום המשותף של רבנים וארגוני נשים למניעת הטרדה מינית (רב-שיח)
עו"ד יקי שפירא-רוזנברג, יו"ר
פרופ' ידידיה שטרן
ד"ר אביעד הכהן
ד"ר אורית קמיר

הלכה, פרשנות ושיח פמיניסטי
כשנשים פוגשות טקסט - נשים משוחחות על יצירתיות ופרשנות נשית
פרופ' חנה ספראי
ד"ר ענת ישראלי
גב' נחמה מינץ-וינגרטן
מנחה: גב' אסתר פישר

29. נשים מקראיות - התבוננות מחודשת (שיעורים)
גב' רחל עופר: "ותבז לו בלבה" - מיכל בת שאול במקרא ובשירה העברית החדשה
גב' יהודית רותם: ליצנציה פואזיה - חרות המשוררת וסיפורה הנורא של רצפה בת איה
מנחה: רותי רביצקי

30. נשים ששינו את פני ההיסטוריה ואחת חכמה במיוחד (סדנא)
ד"ר גילי זיוון: קריאה יוצרת במקרא

"עסקי נשים" נשים בפריפריה עדתית, כלכלית וחברתית
31. "ונגרעה נחלתן מנחלת אבותינו" - נשים בתרבות מדירה
גב' יפה בניה: שברים בשרשרת המסירה
גב' אסתר שקלים: האשה המזרחית - מהדרה לשוויון בראי שירתי
מנחה: ד"ר נירה נחליאל

32. "טעמה כי טוב סחרה" - נשים, כלכלה ופרנסה (שיעורים)
טו"ר תניה רגב: "יודע אני בך שאין מידת הדין אתה עושה אלא מידת הרחמנות" - נשים במצוקה כלכלית בעולמם של חז"ל
גב' טללית שביט: נשים, כסף וחירות - מה בין חירות כלכלית לחירות רוחנית ומחשבתית

33. מה תעשי כשתהיי גדולה? (סדנא)
ד"ר דנה פרג: החלטות תעסוקתיות מזווית אישית ומגדרית

14:15-15:45 מושב שני
שמרי גופך, שמרי נפשך

34. חומרות נידה - האם הגיע זמן שינוי?
נעמי מרמון גרומט, יו"ר
ד"ר דינה צימרמן מבט רפואי והלכתי על הלכות נידה
גב' רבקה שמעון: טהרת המשפחה - שמירה עם אחריות יהודית
ד"ר דניאל רוזנק: העקרות ההלכתית והלכות נידה, מצוי ורצוי
ד"ר חוה-יעל שרייבר: עקרות הלכתית כהזדמנות לאיתור בעיות

35. כתיבה ומדיטציה מתוך המקרא - לימוד והתבוננות בפרשת סוטה (סדנא)
גב' אביגיל אנטמן

36. האם גופי הוא ביתי ומקום מבטחי?
גב' אלישבע בולג: גילוי עריות ואונס במקרא ובמיתולוגיה היוונית
גב' נעמה פלסר: מה לובש הגוף במדרשות? תמונת מצב ובקשת שינוי
ד"ר סימה זלצברג: על צניעות ויופי בחברה החרדית
מנחה: גב' מיכל כהן-הטב

הלכה, פרשנות ושיח פמיניסטי
37. נשים בהלכה: בין מסורת לחידוש
ד"ר בטחה הר-שפי: האמירה "נשים דעתן קלה" כגורם בפסיקה
ד"ר מנחם צבי פוקס: האם מותר לבת כהן לברך ברכת כהנים?

38. גברים משוחחים: התנועה הפמיניסטית הדתית, לאן? (רב-שיח)
ד"ר גילי זיוון, יו"ר
פרופ' אבי שגיא: ביקורת על אופן התנהלותה של המהפכה הפמיניסטית הדתית
מגיב: ד"ר אריאל פיקאר

"עסקי נשים" נשים בפריפריה עדתית, כלכלית וחברתית
39. "כי יש שכר לפעולתך" - מהדרה להעצמה כלכלית
גב' ולריה סייגלשיפר: מה לנשים ולתקציב המדינה?
גב' אילת אילני: העמותה להעצמה כלכלית לנשים
גב' מינדי אייזנר: דרושות מנהלות לכלכלת משק בית
מנחה: ד"ר ענת שרבט

15:45-16:00 הפסקת קפה

16:00-18:00 מליאה: על מה שאי אפשר לדבר גב' רחל קרן
הרב מרדכי ורדי: "חיה בסרט" - על נשים וסרטים
צפייה בסרטים ומפגש עם יוצרות (בשיתוף עם מעלה)

שבע ברכות - גב' חן גלון-קליין
אשת כהן - גב' אילנה פרידלנדר וגב' נאוה חפץ
החברות משם - אביטל ליבנה-לוי
פרו ורבו - גב' שוש שלם-וינטי