תיקון החוק למניעת הטרדה מינית

תיקון החוק למניעת הטרדה מינית, כך שיכלול גם יחסי מרות בין סמכות רוחנית לתלמיד, נכנס למסלול החקיקה בכנסת. עו"ד ריקי שפירא, מיוזמות התיקון, מסבירה את מהות התיקון וחשיבותו.

בשבוע שעבר עברה בועדה למעמד האשה בכנס ההצעה לתיקון החוק למניעת הטרדה מינית. תיקון החוק, שהוצע לראשונה לפני שש שנים על ידי אירגון "קולך" עבר פה אחד בועדה, ויוגש עכשיו לקריאה ראשונה בכנסת. קידום תיקון החוק מהווה הצלחה חשובה לפעילות של "קולך" בנושאי חקיקה.

כל חברי הוועדה הסכימו פה אחד בצורך החשוב של ההצעה. לפי ההצעה הדרכה רוחנית או דתית בין רב או מורה רוחני לתלמידיו תיכלל ביחסי תלות ומרות כמו יחסי עובד מעביד, מטפל מטופל. בכל מערכות היחסים הללו המוטרד או המוטרדת אינם צריכים לסרב להצעה מינית אלא עצם העובדה שמדובר בהצעות חוזרות הופכת את ההעצה להטרדה. זאת, מתוך הנחה שמי שנועצת ברב תתקשה לסרב לו בשל יחסי התלות והמרות. הוועדה למעמד האישה נוטה להגדרה רחבה של היחסים.  התיקון נובע מכך שעד היום לא הגדיר החוק את היחסים בין מורה רוחני לתלמידיו כיחסי מרות, ולכן חל קושי בהגשת תלונות ובטיפול בהם. החוק החדש יקל על מתלוננות ומתלוננים רבים.

סעיף נוסף בהצעה הוא הרחבת תקופת ההתיישנות של החוק מ-3 שנים ל-7 שנים.

הדיון בהצעה בשיתוף עם כל ארגוני הנשים הוא שלב חשוב בהכרה בצורך של הקהילה הדתית לטפל בהטרדות מיניות מצד רבנים ובעלי סמכות בקהילה הדתית במסגרת החוק ובדיון פתוח בכנסת בלי חשש של "כיבוס הכביסה המלוכלכת בחוץ".