אז איך עושים שינוי חברתי?

בשבוע שעבר התקיים באוניברסיטת בר אילן הכנס "מגדר בשטח", המקבץ יחד אירגונים פמיניסטיים שונים. גלי נהרי השתתפה בכנס וחזרה עם שאלות.

 

בשבוע שעבר השתתפתי בכנס "מגדר בשטח" של התוכנית למגדר בבר אילן ופגשתי במהלכו ארבע נשים מרשימות ויקרות שעושות יום וליל כדי לעזור ולסייע לנשים דתיות במצוקה. נשים אלו בפעילותן, מעלות על נס את ההתמודדות עם האלימות על שלל גווניה בחברה הדתית, מנסות למנוע אותה ונמצאות שם לצד הנפגעות לאורך כל הדרך.

אכן שינוי חברתי מעורר הערכה בעיקר בחברה בה קיים עדיין המיתוס כי "אצלנו זה לא יכול לקרות..."

ובכל זאת כאשר אני שומעת את המניעים של הנשים הללו ואת דרכי הפעולה שלהן, אני לא יכולה שלא לחשוב כי השינוי המהותי עדיין לא החל.

מתי נהפוך ממגיבות למציאות - למכוננות אותה?

הרי ידוע לכל שהאלימות כלפי החלש או החלשה לא צומחת יש מאין. היא מבטאת באופן ישיר את המבנים הפטריארכאליים וההיררכיים הקיימים בחברה בכלל ובחברה הדתית בפרט.

ללא טיפול שורש בתופעות המשמרות את המבנים הכוחניים של החברה- נוכל רק להמשיך ולנסות ולהציל את הנשים שנפגעות ממנה.

לתפיסתי, כל זמן שהבנות והבנים שלנו יתחנכו על כך שערך הצניעות הוא חשוב כדי שהאשה לא תביא את הגבר חלילה לדבר עבירה. ששמירת הנגיעה חשובה מכיוון שהאשה היא טמאה ומטמאת. כל זמן שנקרא בכל ערב שבת על כך שנשים מתות בלידתן אם הן לא שומרות נידה, מפרישות חלה ומדליקות את הנר.

כל זמן שלא נילחם בתפיסות הבסיסיות ביותר של תפיסת הנשים כ"אחרות" בחברה הדתית, לא נוכל למנוע את אף אחת מתופעות האלימות, ההשפלה והביזוי כלפי נשים.

המאבק על מעמד האשה לא יכול להסתכם בחדירה למרחבים הגבריים, בהרחבת הפרקטיקות של קיום המצוות גם לנשים ובהעלאת מודעות והתמודדות עם אלימות כלפי נשים. כל אלו חשובים, אך משאירים אותנו במשחק המנוהל על פי הכללים אותם קבעו הגברים. צריך לרדת עמוק יותר, אל תשתית התפיסות ולשאול שאלות אחרות, למצוא דרכים אלטרנטיביות. חינוך לצניעות לבנות ולבנים ללא אלמנטים מדכאים כלפי אף אחד או אחת. חינוך למיניות בריאה ללא הפיכת האשה לגורם מסוכן ומאיים. איתור כל הפסקים, הכתבים והמסרים המציגים את הנשים באור בזוי והתנערות מהם, התנערות של ממש לא מתוך ניסיון לפרש אותם בדרך טובה וראויה יותר. יצירת מציאות אחרת, יהודית שוויונית ולא רק מתוך הטענה  כי "זה מפני שנשים טובות יותר, צדיקות יותר וחכמות יותר...".

מזמינה אתכם נשים וגברים לחשוב יחד איתי ולזהות את כל המסרים הכוחניים והדכאניים המועברים בין השורות בעולם התוכן הדתי ולאתגר את עצמנו. בואו נבחן כיצד ניתן ליצור מציאות אחרת, דתית לא פחות, אך שווה הרבה יותר.