חילופי תפקידים בעם ישראל ובמשפחה

על מהלך שינוי התפקידים בהנהגת עם ישראל בפרשת במדבר, ועל הדמיון בין התנהלות ביקורתית ותקינה של עם ישראל לבין התנהלות משפחתית נכונה.

פרשת במדבר עוסקת, בין השאר, בלקיחת הלווים לעבודת המקדש במקום הבכורים שחטאו בחטא העגל. הבכורים שלא הוכיחו את עצמם בייעודם כחלוצי מלחמה וכשומרים לתורה נאלצו לראות את תפקידם מועבר ללווים (רש"ר הירש ג', יב).

לא אחת במשפחה מתרחשות 'תנודות' בתפקידים המשפחתיים המיועדים לבן משפחה זה או אחר, בין אם מדובר בילד ובין אם מדובר באחד מההורים, 'שמת לב שמאז שיגאל הפסיק להתבכיין יאיר החל להתפרע יותר?'.

חלק משינויים אלו מתרחשים כתהליך חיים טבעי, דוגמת מעברים שונים בין שלבים התפתחותיים נורמטיביים במהלך החיים. קטגוריה זאת כוללת לידת ילד ראשון ההופכת את הזוג להורים, כל לידת ילד נוסף משפיעה על סטטוסים של הילדים , הפיכת 'הילד הטוב' לילד מתבגר,כדוגמת: 'אני לא מבינה, תמיד הוא בא איתנו לשבתות להורים, ועכשיו לא רק שהוא לא רוצה הוא מתווכח ומציב עובדות שהוא עושה שבת עם חברים'נישואי הילדים ועזיבתם את הקן וכדומה.

לכל שלב התפתחותי מתלווה גם תהליך רגשי המתבקש על בני המשפחה לעבור אותו כדי להכיל ולהתמודד עם השינוי.

לדוגמא, לידת ילד מחייבת הגדלת אחריות וויתורים אישיים, במיוחד בילד ראשון ישנו זעזוע של שינוי בהגדרת התפקידים מזוגיות להורות וממקום מקבל לבעל תפקיד נותן, 'אתה לא שומע שהוא בוכה, יש לך ילד תעזוב את המחשב וגש אליו, הנקתי אותו ועכשיו תורך'. משפחה עם מתבגר, מחייבת את ההורים להגמשת והרחבת הגבולות לעצמאות יתירה לנער והדוגמאות עוד רבות.

במקביל לשינויים הנ"ל, ישנם שינויים המוגדרים כשינויים לא נורמטיביים כגון גירושין או מוות פתאומי של בן משפחה ואז המשפחה צריכה ללמוד להתארגן מחדש מבחינת חלוקת התפקידים. לעיתים במצבים כאלה אחד הילדים מתגייס למלא את החלל שנוצר על ידי הפיכתו ל'ילד הורי', או 'הליצן' המשפחתי כדי להפיג את העצב ולהפיח שמחה.'די, אמא עצובה, אל תפריעו לה אם יש לכם בעיה תגידו לי, אני האחות הגדולה אז בואו אלי, ככה לפחות אמא תבכה פחות'. גם ההורים יכולים לעבור שינויים, מהורה פאסיבי קודם הגירושין, לאחד  שעליו לנהל את כל המערכת המשפחתית לבדו ולקחת תפקיד של הורה אקטיבי ומעורב,' אבא, זו פעם ראשונה שאתה מגיע למסיבה שלי .. כל השנים אמא הייתה מגיעה ואתה היית בעבודה'..

לרוב, המטרה בשינויי התפקידים היא לאפשר התארגנות מחודשת של כלל המשפחה תוך מתן אפשרות לפרטים שבתוכה להתפתח על פי צרכיהם. זאת אומרת: הצמתים והשלבים שהמשפחה והפרטים שבתוכה עוברים מצריכים הסתגלות, אך עם זאת, התמודדות זו מאפשרת התפתחות יכולות המכשירות כל אחד מאיתנו להתמודדויות החיים שמחוץ לתא המשפחתי.

לעיתים, ההתמודדויות המשפחתיות והפרטיות אינן בריאות ו/או נכונות. במצבים אלו עלולים להיווצר קשיים או בעיות. קורה לא אחת שילד שמשימתו ההתפתחותית היא מעבר לעצמאות מתחיל להתנהג אחרת וההורה המופתע מהשינוי מגיב בצורך עז בשליטה. או לחילופין, כשמשפחה מגיעה לשלב 'הקן המתרוקן' (קרי עזיבת הילדים את הבית), המשימה ההתפתחותית של זוג ההורים הוא יצירת משא ומתן מחודש על המערכת הזוגית כצמד של שניים במובחן מהמשפחה. לא אחת קורה  שאחד מבני הזוג מוצא עצמו מתקשה בהרחבת והעמקת האינטימיות בזוגיות, ובמקום זה מתמסר בצורה בלתי מאוזנת להורות /לעבודהשלו. זאת אומרת שכאשר יש שינויי תפקידים שמטרתם, לעיתים אף סמויה, 'לפצות' על קשיים או ליצור פתחי מילוט מהתמודדות איתם עלולה להיווצר בעיה לבני המשפחה ולדינאמיקה המשפחתית.

כאמור, מתוך עיון בכתובים, אנו רואים שעקב מעורבותם של הבכורים בחטא העגל ה' בחר להחליפם עם הלווים. שני דברים ניתן ללמוד מהאופן שבו זה נעשה:

הייתה התערבות ברורה עם מסר חד משמעי,העברת התפקיד נעשתה באופן ברור, שמשמעותה ניטרול העמימות המתלווה ומעצימה את הקושי במעברים ושינויי תפקידים. כשמתבקש מצב של החלפת תפקידים התייחסות ברורה לשינוי המתבקש על ידי הדמות ההורית, מאפשרת לילד לדעת מה מצופה ממנו ולהתאים עצמו לכך. בכך גם מתאפשר דיאלוג פתוח ובריא המציג את הצרכים, הציפיות ואף את הקשיים. 'מהיום אנחנו זוג ואני מצפה שתקדיש יותר מחוייבות כלפי מאשר למשפחתך'. או: 'אני שמה לב שמאז שדביר התגייס והפכת להיות הילד הבוגר ביותר בבית, אתה מגלה אחריות וערנות רבה יותר בבית'.

הנקודה השניה עולה מתוך בחינת מיקום מפקד בני לוי בפרשה. נדמה לי שלא לחינם בני לוי מוקמו בסוף רשימת המתפקדים. שינוי זה מדגיש את חשיבות הערנות והגמישות הנצרכת בניהול התפקידים במשפחה כאשר אלה נעשים בצורה מאוזנת ורגישה. מעמדם של הלווים התחזק, ולפיכך הם מוקמו דוקא בסוף הרשימה, בעוד שבני ראובן מתפקדים ראשונים, ויהודה (בעל האופי המנהיגותי) צועד ראשון . כשבני ישראל התניידו במדברלמדנו, שהמודעות לשינויים צריכה לבוא מתוך הבנה שהמשפחה היא מערכת המשפיעה על כל אחד ולכן נתינת מקום של כבוד מחזקת את הפרטים. 'עכשיו לירון צריכה שאני אשב איתה לעשות שיעורי בית, ואני רואה איך אתה משחק בצורה כ"כ בוגרת ויצירתית עם דן'.המודעות והרגישות שלנו כהורים וכבני זוג  הופכת אותנו לדמויות מנהיגות ומשמעותיות במשפחה התומכות ומקדמות זה את זה.

יעל זיוון (M.A) עוסקת בייעוץ וטיפול בפרט בזוג ובמשפחה. נשואה ואם לארבעה