טעמי המקרא - וזאת הברכה

טעמי המקרא וזאת הברכה - ברכה יפה

הורדה
שם
נגן
גודל
אורך
download
וזאת הברכה

1.6 MB
1:45 min
download
זאת הברכה מ וללוי אמר

1.3 MB
1:27 min
download
זאת הברכה וליוסף אמר

1.1 MB
1:09 min
download
זאת הברכה ולזבולון אמר

0.9 MB
0:58 min
download
זאת הברכה ולדן אמר

0.8 MB
0:54 min