קטעי וידאו ושמע - חנה ספראי

קטעי וידאו ושמע מתוך שיעוריה של פרופ' חנה ספראי ז"ל

נשים וקורבן הפסח