מאמרים על הסכמי קדם נישואין

מקבץ מאמרים על הסכמי קדם נישואין. המאמרים כוללים התייחסות הלכתיות, משפטיות וכן דעות של כותבים שונים על ההסכמים בכלל וההסכם לכבוד הדדי של קולך בפרט

קרא עוד >>

 

שטר למניעת עגינות

מתחתנים? חתמו על שטר למניעת עגינות יום החתונה הגיע. אתם נרגשים, מאוהבים, חברים טובים, רעים אהובים, ובכל זאת, כדאי להבטיח את העתיד מפני מצבים לא צפויים ח"ו. "שטר למניעת עגינות" הוא מסמך הלכתי שמטרתו מניעת עגינות וסרבנות גט, מצד שני בני הזוג. הסכמי קדם נישואים הם צעד הכרחי אבל לא מספיק. אם אחד מבני הזוג ייעלם, או שלא יהיה כשיר לתת גט – "שטר למניעת עגינות" יפתח את הדרך למניעת החזקת בן הזוג השני כבן ערובה. בכפוף להתנאת הקידושין, המוזכרת במשנה (קידושין ג', ב') ואצל הרמ"א (אבן העזר סי' קנ"ז), הנישואין תקפים באופן מלא לאורך שנות הנישואין שאנו מתפללים שיהיו טובות ושמחות. אך אם מתקיים ה"תנאי", כלומר התקיים אירוע טרגי שבעקבותיו בני הזוג לא חיים יחד למעלה משנה וחצי, ניתן הכוח לבית הדין לבטל את הנישואין למפרע. איך זה עובד? על שטר למניעת עגינות חותמים לפני הכניסה לחופה מול שני עדים כשרים. השטר קובע שהנישואין תקפים לכל אורך שנות הנישואין, אבל במקרי קיצון של עגינות קשה - יהיה אפשר לבטלם ללא צורך בגט. בני הזוג שחותמים על הסעיף מצהירים בחתימתם, רגע לפני כניסתם לחופה, שרצונם הוא שהבית שהם בונים לא יהפוך חלילה להיות כלא עבור אחד מהם, אלא יהיה מושתת על אהבה ובחירה הדדית זה בזו.

לפתיחת המסמך >>

 

הסכם לכבוד הדדי המחודש

נישואין הם ראשית הדרך להקמת משפחה ודור ההמשך. בבסיס התא המשפחתי מצויה הברית שבין האיש לאישה המקבלת קיום במעמד הקידושין. זוהי ברית עמוקה המציינת תחילתו של מסע חיים זוגי של שותפות ונאמנות הדדיים, ומחייבת את בני הזוג לעמוד במבחנים שונים הניצבים בפניהם במהלך חייהם המשותפים. טובת כל בני המשפחה והסובבים אותם היא לשמור על יציבות התא המשפחתי. כדי לשמר יציבות זו, קבעו חז"ל את שעת הנישואין כמועד להנחת יסודות שיבטיחו יחסי הוגנות וכבוד הדדיים גם בעתות משבר, ותיקנו את שטר הכתובה, המפרט את מערכת הזכויות והחובות של בני הזוג זה כלפי זו. ברוח זו, נוסח ההסכם שבפניכם ומטרתו העיקרית היא לדאוג לאשה שאין בביתה שלום בית, שיהיה לה קיום הגון ופרנסה ראויה כל עוד היא נשואה. באופן דומה, לדאוג גם לאיש שאין השלום בביתו, שיהיה לו קיום הגון ופרנסה ראויה כל עוד הוא נשוי. החתימה על ההסכם מבטאת ברית עמוקה לפיה גם במקרה של משבר בחיי הנישואין ינהגו בני הזוג זה בזו בכבוד ובהגינות ולא יתנו לצוק העיתים להסיטם מדרך זו. ההסכם המקורי )שנוסח בשנת התש"ס – 2000 )נכתב בהתייעצות עם דיינים, רבנים ומשפטנים בכירים. בראש הדיינים עמם התייעצו מנסחי ההסכם עמד הרב הגאון זלמן נחמיה גולדברג )הגרז"ן( זצוק"ל אשר חתם על הסכמתו לתוקף ההלכתי של ההסכם. ההסכם המחודש, שנכתב בשנת התשפ"א )2020 )משמר את אותם עקרונות הלכתיים אשר זכו להסכמת הגרז"ן. אין רשות לכל גוף או יחיד לערוך, להשמיט או להוסיף על נוסח זה של ההסכם לכבוד הדדי – המחודש התשפ"א.

לפתיחת המסמך >>

 

הסכם לכבוד הדדי

ה"הסכם לכבוד הדדי" פועל ככלי חינוכי להנחלת עקרונות אלה מראשית יצירת המחויבות בין בני הזוג. ההסכם לכבוד הדדי זמין להורדה חינם לטובת זוגות העומדים להינשא ומצורפים גם דברי הסבר מפי המנסחים. על ההסכם יש לחתום בפני נוטריון. 

קרא/י עוד >>