על נידה ומשמעויותיה

ר' רחל קרן
 • בפרשות ספר ויקרא הנקראות בחודש זה – תזריע, מצורע, אחרי מות וקדושים – חוזרים ונשנים נושא טומאתן וטהרתן של הנידה ושל היולדת, ואיסורי העריות הכרוכים בעניין זה. השאלה שנבחן כאן היא אם יש במקורותינו התייחסות ערכית לטומאת האישה.

  קרא/י עוד >>

  על נידה ועל משמעויותיה

  ר' רחל קרן
 • אדם הוא דמו (חלתו, נרו) של הקב"ה - ביטוי שאף שמשמעותו סתומה, הרושם שלו עז וחריף ומציג את מעמדו המיוחד של אדם לפני הקב"ה (בחלקו השני של המדרש מופיע הביטוי המרוכך מעט יותר "דמו של עולם"), ועל כן חטאה של האישה ששפכה את דמו של הקב"ה (או של העולם) חמור.

  קרא/י עוד >>

  עלייה לארץ כפרישות נשית: המקרה של הבתולה מלודמיר

  פרופ' מרגלית שילה
 • רצונה של אשה יהודיה לחיות בפרישות ולנהוג מנהגי גבר נתפס בעיירתה  כמהלך על-טבעי ולא מקובל. המבוכה בלודמיר לנוכח נערה המסרבת לחיות חיי אישות היתה רבה והמוצא לכך היה אחד - עלייה לארץ ישראל. האם עלייתה לארץ ניזומה על ידה, או האם היתה זו יוזמתה של החברה החסידית שקצה באשה שאיימה על גבולות המגדר?

  קרא/י עוד >>

  עשר המכות של הנשים

  רבקה לוביץ
 • עינוי הדין, הכתובה, פרישת הרב דיכובסקי, ביטולי הגט, גט לחומרה ו"זעקת צדק" של הבעל, ערב פסח נשים רבות עדיין נמצאות במצרים הפרטי שלהן ומתקשות לראות את האור. רבקה לוביץ´ עם 10 המכות שיכולות לנחות על המתגרשות

  2009-04-02

  בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, אבל יש נשים שקשה להן כי הן עדיין שם, במצרים הפרטי שלהן, והן אפילו לא רואות את פתח היציאה. נשים מסורבות גט הן נטולות חירות כל זמן שהן חיות במסגרת נישואין שהיא על הנייר בלבד. ואלו עשר המכות שנוחתות על חלק מן הנשים בהליכי גירושין, וגם נתנו בהם סימנים: דצ"ך אד"ש באח"ב: 

  דרישות - תמורת הגט. הוא רוצה את החלק שלך בבית, הוא רוצה לראות את הילד ללא פיקוח למרות שלא ראה אותו בשלוש השנים האחרונות, והוא רוצה שתכסי את החוב שלו בביטוח הלאומי. אם תסכימי לכל הדרישות שלו הוא ייתן את הגט מרצונו. מה כאן הבעיה?! 

  צדק - גם אם כבר פסקו וגמרו בבית משפט אזרחי בכל העניינים הנלווים לגט יכול הבעל לטעון שהוא מסכן ושלא נעשה עמו צדק. בית הדין ייחלץ להושיע אותו מייד צרה ולעשות עמו צדק כדי שהגט יינתן מרצונו הטוב של הבעל. במקרים כאלו יציע בית הדין לאישה 'הצעות הוגנות' תמורת הגט, ואם היא לא מקבלת אותן מתברר שהיא בעצם 'מעגנת את עצמה'. 

  כתובה - מסמך שאף אחד, אבל אף אחד, לא יודע מה טיבו. הוא נועד כנראה לבלבל את הצדדים. סוג של אשליה או איום שבדרך כלל לא מתממש. עורכי דין מפולפלים עושים בזה שימושים שונים. 

  עינוי דין - שנתיים? שלוש? חמש? אין ספק ששמונה שנים של הליכים בבית הדין מבלי לקבל פסק דין כלשהו הם בגדר של 'עינוי דין'? את לא לבד. 

  פרישת הרב דיכובסקי - התשובה שסותמת את הגולל על מעט התקווה שעוד נותרה לנשים מסוימות בהליכי גירושין. 

  שלום בית - הצעה של בית הדין שלא קשה לסרב לה אחרי שבני הזוג פרודים שנתיים, מנהלים מלחמת עולם בבית משפט ושונאים זה את זה. 

  בגידה - סמל לחוסר השוויון השורר בבית הדין הרבני. הבעל יכול לבגוד (גם ליעקב היו שתי נשים) והאישה לא. למה? ככה. 

  א' מבית הדין הגדול - אשר קבע כי בעל יכול לדרוש כל דבר כתנאי לגט, ובמילים שלו כפי שנכתב בפסק הדין: "נבהיר עוד כי הזכות להתנות תנאים איננה רק בתחום הממון אלא גם בתחום ההתנהגות כגון: שלא תאכל מאכלים מסוימים או שלא תלבש בגדים מסוימים". 

  חומרה - גט לחומרה. הגט כבר ניתן אבל יש מצב חדש ולפיו קובע בית הדין שהצדדים צריכים לערוך גט לחומרה. נחשו מי ניזוקה מזה ולמי לא איכפת מהגט לחומרה? 

  ביטולי גט - הלכה שנתחדשה בישראל בשנים האחרונות. בית הדין מבטל גיטין אחרי שהן ניתנו בעקבות מעשים מסוימים של האישה (הכל לפי ראות עיני הדיינים). 

  בכל מכה ומכה וכן במילים דצ"ך עד"ש באח"ב נוטף מעט דם מדם ליבה של האישה וכן מלבם של בני המשפחה כולה, ומתקצרים חייהם בכמה שנים. 

  רבקה לוביץ' היא טוענת רבנית, העובדת ב"מרכז צדק לנשים", טל': 02-5664390
   

  קרא/י עוד >>

  עת ללכלך - מדרש לפרשת חקת

  רחל שרנסקי דנציגר
 • מעשה ברבן יוחנן בן זכאי ותלמידיו, שהיו עוסקים בפרה אדומה. והימים ימי מצור ורעב, ימי שליקת התבן ושתיית מימיו. אותה שעה שאלו אחד התלמידים, רבנו, וכי המטהר מטמא? חשב רבן יוחנן על מתי ירושלים ונפלה עליו חולשה. פרש לקיטונו לבכות על טומאת המוות הקרבה. נרדם, ובחלומו נגלתה אליו בת שבע.
  רחל דנצינגר במדרש מיוחד לפרשת חוקת. 

  קרא/י עוד >>

  פסח שני ואפשרות השינויים בהלכה

  הרב אמנון בזק
 • משתי הפרשות - פרשת ´פסח שני´ ופרשת ´בנות צלפחד´ - ניתן ללמוד על הצורך בתורה שבעל פה, מתוך הנחה שהתורה שבכתב אינה מכילה את כל התשובות לכל המצבים.   בתורה שבכתב שהייתה באותו זמן הרי לא הייתה תשובה לשני המקרים החריגים, אך היה ברור שיש צורך לתת תשובה גם למקרים אלו.

  קרא/י עוד >>

  פרו ורבו ומלאו את הארץ - בין שיח הגמוני לשיח חתרני בפסיקה ההלכתית בנושא הפריון

  רונית עיר-שי
 • אחד מהנושאים שידוברו ויידונו בכנס ´קולך´ השמיני, הינו: "לפרות, לרבות ולהישאר בריאה כהלכה – פריון, הלכה ובריאות". במאמר, על שאלת מניעת ההיריון, שלא הייתה ואיננה שאלה הלכתית "נטו", אלא בדרך כלל משולבים בה שיקולי מדיניות ומגדר כאחד.

  קרא/י עוד >>

  קריאת מגילה נשית, כמיטב המסורת

  ימימה חובב
 • הרב יעקב אריאל יצא נגד מנייני הנשים בפורים והאשים את המשתתפות ב"פרישה מהציבור". הוא כנראה שכח שהמסורת היהודית היא שמפרישה את הנשים מהציבור באופן קבוע, ושבמשך דורות נהגו נשים להתכנס לתפילות עצמאיו.

  קרא/י עוד >>

  רב תרבותיות והתדרדרות הזכות לשוויון

  עו"ד ניצן כספי-שילוני
 • האיזון החוקתי שקיים כיום המאפשר לפרטים בחברה שמרנית להגן על זכויותיהם נתון בסכנה אם הכנסת תקבל את נוסחו האחרון של הצעת חוק יסוד הלאום שהקואליציה מבקשת להעביר במושב הנוכחי. סעיף 8 להצעת החוק מורה כי מעתה מדינת ישראל תכיר בזכות חוקתית של כל אדם לשמר את תרבותו וזהותו. עו"ד ניצן כספי שילוני במאמר אודות הסעיף הבעיתי בחוק הלאום. 

  קרא/י עוד >>

  רעידת אדמה בדיני משפחה בישראל

  ריקי שפירא רוזנברג
 • כארגוני נשים עלינו להתאחד ולצאת מיד במאבק נגד הצעת חוק מסוכנת זו,  העשויה להרע עוד יותר את זכויותיהן של נשים בדיני נישואין וגירושין בישראל. החלק בהצעה הקובע כי תביעות נזיקין בין בני זוג יהיו בסמכותו הייחודית של ´בית הדין הרבני´ ויידונו לפי דין תורה,  פוגע גם בנשים שחתמו על הסכמי ממון והסכמי קדם נישואין.

  קרא/י עוד >>

  שירה חדשה

  עידית ברטוב
 • השירה היא כוח הדיבור הגבוה ביותר, היא הנבואה והיא התורה. הביטוי הראשון לכך מצוי בשירת הים, כפי שאומר המדרש שראתה שפחה על היום מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. הרבנית עידית ברטוב מדברת על הקשר בין השירה, מרים וסודה של הבאר.

  קרא/י עוד >>