תמונות משבת "דורשות טוב" התשע"ט

 התקיימה בפרשת "במדבר", כ"ו-כ"ז באייר תשע"ט (31.5-1.06 2019). במסגרת השבת 100 למדניות התארחו ב-200 קהילות ברחבי ישראל.


הרבנית שורלה רוזן עם המארחות ד"ר תמר מאיר ושלומית שטרן בגבעת שמואל.

 


יעל רוקמן, מנכ"לית "קולך", מארחת את עו"ד רחל שקרג'י.

 צפי פרנק מארחת את הרבנית ג'ני רוזנפלד.