הדפסה 

אפרת

דר' תהילה אליצור

השיעור יתקיים ברימון בשבת אחר הצהרים

מלמדת גמרא וספרות חז''ל במכללת הרצוג ובמת"ן. חברה בארגון בית הלל.