הדפסה 

חמד


תירזה פרנקל

תואר שני בפסיכולוגיה, תואר ראשון במדעי היהדות, מינהל חינוכי ופסיכולוגיה.
מנהלת בית ספר יסודי במושב חמד.