הדפסה 

ירושלים - גילה

שלומית בוני

תואר ראשון בספרות ומחשבת ישראל, לימודים במדרשה לנשים בר אילן במשך 4 שנים, עובדת בחכם היומי של כל ישראל חברים, חברה בקבוצת "ערבות" הלומדות את תורתם של חכמי עדות המזרח.