הדפסה 

ירושלים - קטמון


דר' חנה אדלר לזרוביץ

השיעורים יתקיימו בבתי הכנסת אהל נחמה וקול דודי.

רופאת נשים בסורוקה, משיבה בהלכה בהלכות נדה. מלמדת הלכה במדרשת באר בירוחם.