הדפסה 

ירושלים - קריית מוריה


חפציבה כהן-מונטגיו


ירושלים,
 


פרטים נוספים
1
2
3