הדפסה 

כפר רתמים


אורית מלכה

כותבת דוקטורט בפקולטה למשפטים בתל אביב, בנושא דיני עדות בהלכה התנאית.
עמיתת מחקר בתוכנית משכילות במכון הרטמן.
הקמתי והובלתי במשך שלוש שנים את בית המדרש 'מסתברא'- מקום ירושלמי לתלמוד בבלי.