הדפסה 

מודיעין - מוריה


דר' אורית אבנרי

שבת בבוקר שיעור לאחר התפילה
מגילת רות - סיפור נשי, משפחתי ואוניברסלי.
בית הכנסת אחדות, אסתר המלכה 27
שבת אחר הצהרים שיעור
גן פורח, החמצות, כיסופים ומימוש - מעשה העז לעגנון בהתכתבות עם שיר השירים.
בית הכנסת מוריה, אסתר המלכה 27/3

מרצה למקרא במרכז האקדמי שלם. עמיתת מחקר במכון הרטמן.