הדפסה 

רעננה - היכל בנימין


ראשת מתן השרון, הרבנית אשרה קורן

שיעור שבת אחה״צ 19:10 בבית הכנסת היכל בנימין (קצין) אלו ואלו דברי א-לוהים חיים

מייסדת וראשת בית מדרש מת"ן השרון. בוגרת תוכנית המתמידות של מת"ן ירושלים. מייסדת תוכנית בת המצווה "האשה היהודית לדורותיה" הפועלת למעלה משני עשורים ונלמדת ברחבי ישראל והתפוצות. הקימה את תוכנית "עיינות" אשר נועדה לפתח מנהיגות נשית תורנית בקהילה. מנהלת את להקת "גוונא"ומכהנת כסגנית יו"ר המועצה הדתית ברעננה. נשואה לרב צבי קורן, ואמא לארבעה ילדים.