הדפסה 

רעננה- נתיבות

קרן מילר ג'קסון

קהילת נתיבות, רבוצקי 108 רעננה.
שבת בבוקר, שיעור אחרי התפילה: בין ביקורת לביוש.

Karen Miller Jackson teaches at Matan HaSharon and is currently studying in their Morot l'Halakha program.
She develops content for the Lookstein Virtual Jewish Academy and also directs "Kivun le'Sherut," a guidance program for religious high school girls before army and national service.
She has an MA in Talmud and midrash from NYU and has studied in scholar's programs in Midreshet Lindenbaum, Matan and the Drisha Institute.