הדפסה 

רעננה - אוהל ארי


הרבנית יעל שמעוני

בית כנסת אוהל ארי:
שיעור שבת בבוקר אחרי התפילה 10:30 האתגר והחשיבות של מענה הלכתי רוחני באינטרנט
(השיעור באנגלית).
שיעור בין מנחה לערבית 19:05 דין מעשה שבת – מחוץ לבית ובתוכו.