הדפסה 

רעננה - משכן אורי/יבנה


ד/"ר מירי שליסל

שיעור שבת בבוקר אחרי התפילה 10:45 בבית
הכנסת יבנה היכן פוגשים את ה'? – אוהל מועד
בפנים ובחוץ
שיעור שבת בצהריים 18:00 בבית הכנסת משכן
אורי שתי קריאות לקראת הגאולה

ד"ר מירי שליסל, הקימה וניהלה את התיכון לבנות אור תורה סטון רמות בירושלים,
שימשה כראש תחום החינוך בקרן יד הנדיב, והיתה מפקחת על הוראת התנ"ך ובמסגרת זו שינתה את תכנית הלימודים ודרכי ההוראה בתנ"ך.
היום מירי משמשת כסמנכ"לית פדגוגית של עמותת דעת ועומדת בראש המרכז להתחדשות פדגוגית 'לדעת' שפועל בבתי ספר לקידום הוראה ולמידה.