הדפסה 

שהם


ר' רחל קרן, ראשת בית המדרש בעין הנצי/"ב

מנין נחת רוח התפן 2 שוהם - אחרי קבלת שבת - פרשת אמור במכלול ספר ויקרא (לכלל הציבור)
משפחת יעקבס ינון הבשור 73 שוהם משפחת יעקבס ינון הבשור 73 שוהם (נוער 17-30) - טיש צעירים: על גברים נשים אלוהים ומה שבניהם
אחרי הקידוש - אחרי התפילה שמתחילה בשעה 8:45. - שמע את האמת ממי שאמרה - האמנם? (לכלל הציבור)


Contact

ראשת בית המדרש מדרשת עין הנצי"ב.
מוסמכת העברית בתולדות עם ישראל. מוסמכת בר אילן ביהדות ומיגדר.
תלמידת הלכה לקראת סמיכה