הדפסה 

צור יגאל


נחמה וינגרטן-מינץ

בית הכנסת המרכזי בצור יגאל, רחוב מורן. מיד אחרי מוסף (בערך 10:30) - אלילה או לילית, קדושה או קדשה - נשים בבית המדרש הגברי (לכלל הציבור
בית הכנסת המרכזי צור יגאל. רחוב מורן. 19:00 מיד אחרי מנחה - אחי ואני היינו בסיני?! נשים כותבות מדרש (לכלל הציבור)


מרצה במרכז יעקב הרצוג לתנ"ך, ספרות ומגדר;
בעלת תואר ראשון ושני בספרות עברית;
מנחת בתי מדרש, עוסקת בניהול חינוכי ובחינוך פורמלי ובלתי פורמלי, בהכשרות מורים ובכתיבה.
עורכת הספר דרשוני - מדרשי נשים ישראליות (יחד עם תמר ביאלה), הוצאת ידיעות ספרים 2009