פתיחה לחינוך שיוויני מגדרי

 

המדריך לחינוך מגדרי - מבוא

שלושה שותפין יש באדם - הקב"ה ואביו ואמו" (נדה לא ע"א)

הגמרא מדברת על שלושה שותפים בהתהוותו של האדם, אולם לנו כהורים ידוע שכבר בגיל רך למדי מצטרף לגורמים עיקריים אלה גורם אחד משמעותי מאד והוא: מערכת החינוך. רובנו שילבנו את ילדינו במסגרת חינוכית זו או אחרת כבר בגילאים צעירים מאד, ומייד זכינו לראות את התוצאות של מהלך זה. הילדים מביאים עמם מהגן ומבית הספר שירים וחרוזים חדשים, לומדים להכיר סיפורים חדשים, וסופגים מערכת של מסרים וערכים המועברים באופן ישיר ועקיף על ידי הדמויות החינוכיות איתן ואיתם הם נפגשים ונפגשות. הילדים מבלים שעות לא מעטות במסגרות אלה והשפעתן ניכרת על עיצוב דעותיהם, אמונותיהם והתנהגותם.

שילוב בנות במרחב הציבורי של בית הספר: טקסים ואירועים

סוגיית ההפרדה בין בנים לבנות בכיתות הנמוכות של בית הספר היסודי היא סוגיה מורכבת ומחברות חוברת זו אינן נוקטות עמדה בעניין זה, מתוך הבנה שהדברים הם תלויים הקשר חברתי וצריכים להיות מוסדרים בתוך הקהילה.עם זאת, כל החלטה בנושא זה מעלה את הצורך לדון במקומן של הבנות על הבמה באירועים ובטקסים של בית הספר. שילובם של האבות והאמהות במרחב החינוכי הבית ספרי עולה כסוגיה גם בבתי ספר מעורבים  אך גם במסגרות נפרדות. פרק זה מציע להורים כלים ודרכים להתמודדות ופעולה דרך סיפורי מקרה ורעיונות אשר עלו בקרב חברות הצוות.