המדריך לחינוך מגדרי - מבוא

שלושה שותפין יש באדם - הקב"ה ואביו ואמו" (נדה לא ע"א)

הגמרא מדברת על שלושה שותפים בהתהוותו של האדם, אולם לנו כהורים ידוע שכבר בגיל רך למדי מצטרף לגורמים עיקריים אלה גורם אחד משמעותי מאד והוא: מערכת החינוך. רובנו שילבנו את ילדינו במסגרת חינוכית זו או אחרת כבר בגילאים צעירים מאד, ומייד זכינו לראות את התוצאות של מהלך זה. הילדים מביאים עמם מהגן ומבית הספר שירים וחרוזים חדשים, לומדים להכיר סיפורים חדשים, וסופגים מערכת של מסרים וערכים המועברים באופן ישיר ועקיף על ידי הדמויות החינוכיות איתן ואיתם הם נפגשים ונפגשות. הילדים מבלים שעות לא מעטות במסגרות אלה והשפעתן ניכרת על עיצוב דעותיהם, אמונותיהם והתנהגותם.

בכל הנוגע למעמדה ותפקידה של האשה והבת הדתית, הורים רבים נתקלו בפערים משמעותיים בין המסרים העוברים במערכת החינוך לבין תפיסת עולמם האישית והתנהלותם המשפחתית. במסגרות חינוכיות רבות קיימת מציאות שבה מציעים לבנים הזדמנויות טובות יותר ללימוד תורה- בין אם במסגרת פורמאלית (פער בין מספר השעות של לימודי קודש לבנים לעומת הבנות) או בלתי פורמאלית (תחרויות, לימוד "אבות ובנים" וכו'). במקומות אחרים נמצא, כי הרצון לכלול משפחות דתיות מכל הזרמים באוכלוסיית בית הספר הממ"ד, הביא בפועל להדרה של בנות וילדות מתפקידי משחק וריקוד בטקסים בית-ספריים, מתוך התייחסות מחמירה לנושא צניעות; במשפחות רבות קיימת חלוקת תפקידים שוויונית בין ההורים, בעוד שהילדים חוזרים מן הגן ביום שישי עם דף צביעה שבו מצוירים אמא שמנקה ומבשלת לשבת ואבא שיוצא לבית הכנסת.

אלה הן רק מספר דוגמאות אשר הולידו את כתיבת חוברת זו, במטרה לתת כלים להורים המעוניינים להביא לשינוי בתפיסה המגדרית במוסדות החינוך של ילדיהם. אנו קבוצת אמהות המאמינה כי ניתן וצריך לשפר את מעמדן ומקומן של בנותינו, וכי בנינו יפיקו תועלת גם הם מסביבה חינוכית שוויונית יותר.

במענה ל"קול קורא" של קולך התכנסה קבוצה של אמהות, אשר כל אחת מהן פעלה בנושא חינוך מגדרי בקהילתה. מתוך ההיכרות והידע האישי, הורכבה רשימה של נושאים משמעותיים ובוערים, וסביבם נכתבו פרקים או מקטעים קצרים- מבוססים על מחקר שביצעו הכותבות עצמן ובשיתוף פעולה עם גוף הידע שקיים בנושא בתנועת "נאמני תורה ועבודה". בכל נושא נעשתה חשיבה במטרה להציע טווח של פתרונות- מתוך הבנה שהקהילות הסובבות את בתי הספר הן בעלות אופי ותפיסות עולם שונות, וישנן אפשרויות שונות לשיפור המצב.

לא עלינו המלאכה לגמור- ואין את רשאית להיבטל ממנה!

תהליך הכתיבה היה אסוציאטיבי ובחירת הנושאים התבססה בעיקר על ניסיונן של המשתתפות. וכאן אנחנו זקוקות לעזרתכם ההורים! נשמח לשמוע מכם על נושאים נוספים שעלו מן השטח וחמקו מעינינו, את חוות דעתכן על הפתרונות שהצענו וכמובן רעיונות חדשים ונוספים לפעולה

נשמח לקבל תגובות ומאמרים קצרים לכתובת המייל של מרכז קולך למנהיגות נשים: manhigut@kolech.com