גרים

ועשה חיל באפרתה

ד"ר אביעד הכהן
 • "כל מי שיתגייר עד סוף כל הדורות, וכל המייחד שמו של הקדוש ברוך הוא כמו שהוא כתוב בתורה, תלמידו של אברהם אבינו עליו השלום ובני ביתם הם כולם... ואין שום הפרש כלל בינינו ובינם לכל דבר. ואל יהא ייחוסך קל בעיניך אם אנו מתייחסים לאברהם פלוני ויעקב, אתה מתייחס למי שאמר והיה העולם".

  קרא/י עוד >>

  כרטיס כניסה לעולם היהודי

  ציפי לידר
 • פרשת הגיורים עלתה לאחרונה לכותרות בנסיבות פוליטיות ועוררה הדים רחבים בציבור הרחב ובכלי התקשורת. אולם מעבר לכל מחלוקת אישית או פוליטית דומני כי מדובר במחלוקת עקרונית בין בית שמאי לבית הלל, בין המקילים לבין המחמירים בהלכות גיור.

  קרא/י עוד >>

  על הדיאלקטיקה ביחסם של חז"ל לגרים

  פרופ' שמואל שילה
 • היחס החיובי של התורה לגירות ולגרים הוא חד משמעי. שלושים ושש פעמים התורה מצווה אותנו על התייחסות חיובית לגר, יותר מכל מצווה אחרת. ואולם, בניגוד לעמדה ברורה זו, קריאת המקורות התלמודיים מעלה שתי עמדות קוטביות כלפי הגיור: חיוב מובהק אל מול גינוי מובהק. כיצד ניתן להסביר זאת?

  קרא/י עוד >>