טעמי מגילת רות

למדי את טעמי המגילה והאזיני לקריאת המגילה

קראי עוד

קריאת מגילת אסתר

למדי את טעמי המגילה והאזיני לקריאת המגילה

קראי עוד

מאמרים על תשעה באב

מבחר מאמרים מדרשים ושירים על תשעה באב וימי בין המיצרים ממיטב כותבות בית המדרש

קראי עוד

שבועות - מאמרים

מבחר מאמרים מדרשים ושירים לקראת חג השבועות ממיטב כותבות בית המדרש

קראי עוד

פורים - מאמרים

מבחר מאמרים מדרשים ושירים לקראת ועל חג הפורים ממיטב כותבות בית המדרש

קראי עוד

קריאת מגילה איכה

האזיני ולמדי קריאת מגילת איכה בנוסחי העדות השונים

קרא/י