הדפסה 

צור הדסה - בראשית

במקום בו היה בעבר בית הספר קרוב
צור הדסה,מחוז ירושלים
ישראל 


רק בשבת מברכין (פעם בחודש) ערבית רגיל. שחרית ב 8:45
  • קדיש לבד

אמירת קדיש על ידי אישה לבד.

מניין שיתופי: כן.

מיקום עזרת נשים: באותה קומה עם הגברים