הדפסה 

מניין הקהל

3 Yisahar Street
Jerusalem,Jerusalem District
Israel 


תפילה, הקפות וקריאה בתורה. 

מניין שיתופי -קריאה מעורבת לגברים ונשים

שעה: 18:30/ 8:00

הערות: סדר התפילה בשחרית: כמנהגנו - לאחר הלל נוציא ספרי תורה ונקיים שלוש הקפות. לאחר מכן, נפתח עמדות יעילות לקריאה בתורה (למבוגרים ולילדים) במקביל להקפות הנותרות. (נא להקפיד על נוכחות של מניין בכל אחת מן העמדות) בסיום ההקפות ייערך קידוש (בסביבות שעה 11) תוך השלמת סבבי הקריאה בתורה התכנסות לעליות החתנים והכלות