הדפסה 

אפרת - מניין לב אפרת


אפרת,
ישראל 


אמירת קדיש על ידי אשה לבד. 

מניין רגיל

מיקום עזרת הנשים: באותה קומה עם עזרת הגברים.