הדפסה 

רחובות - הקהילה הצעירה

2 מעפילי אגוז
רחובות,
ישראל 


אמירה קדיש על ידי אישה לבד. 

מניין רגיל

מיקום עזרת הנשים: באותה קומה עם הגברים.