הדפסה 

ירושלים - קהילת שלם

יהודה הנשיא פינת אליעזר הגדול
ירושלים,מחוז ירושלים
ישראל 


מפורט באתר

Contact

אמירת קדיש על ידי אשה יחד עם גבר.

מיקום עזרת נשים: באותה קומה עם עזרת הגברים