הדפסה 

תל אביב - מניין יחד

20 צייטלין
תל אביב יפו,
ישראל 


בשבתות, ערב שבת 20 דק' אחרי כניסת שבת. שבת בבוקר-9:00

Contact

אישה יכולה לומר קדיש לבד.

מניין משתף/ידידותי.

מיקום עזרת הנשים: באותה קומה עם עזרת הגברים.