Total: 13 results found.

מודיעין - השמשוני
28 דוד אלעזר
מודיעין מכבים רעות,מחוז המרכז
ישראל 
[EMAIL]

אשה יכולה לומר קדיש ביחד עם החזן במקרה הצורך.

מיקום עזרת נשים: באותה קומה עם עזרת הגברים

לפרטים נוספים
מודיעין - לכו נרננה
הצנחנים פינת חיים לסקוב
מודיעין מכבים רעות,מחוז המרכז
ישראל 
[EMAIL]

כל שבת שניה ב 8:45 בבוקר

אמירת קדיש על ידי אישה לבד. 

מניין שיתופי: כן

מיקום עזרת נשים: באותה קומה עם עזרת הגברים

 

לפרטים נוספים
בר לב - מזכרת בתיה
גן אורן
מזכרת בתיה,מחוז המרכז
ישראל 
[EMAIL]

שבת בלבד

אמירת קדיש על ידי אשה לבד. 

מניין שיתופי: לא

מיקום עזרת נשים: באותה קומה עם עזרת הגברים

 

לפרטים נוספים
פייגנסון/נופי אביב - בית שמש

בית שמש,מחוז ירושלים
ישראל 
[EMAIL]

אמירת קדיש על ידי אשה יחד עם גבר. 

מיקום עזרת נשים: גם בקומה מעל וגם באותה קומה עם עזרת הגברים

לפרטים נוספים
רמת בית שמש - אהבת ציון
2 נחל תמנה
בית שמש,מחוז ירושלים
ישראל 
[EMAIL]

אשה יכולה לומר קדיש יחד עם גבר.

מניין שיתופי: לא

מיקום עזרת הנשים:  גם בקומה מעל וגם באותה קומה עם עזרת הגברים

לפרטים נוספים
צור הדסה - בראשית
במקום בו היה בעבר בית הספר קרוב
צור הדסה,מחוז ירושלים
ישראל 
[EMAIL]

רק בשבת מברכין (פעם בחודש) ערבית רגיל. שחרית ב 8:45

אמירת קדיש על ידי אישה לבד.

מניין שיתופי: כן.

מיקום עזרת נשים: באותה קומה עם הגברים

לפרטים נוספים
ירושלים - קהילת שלם
יהודה הנשיא פינת אליעזר הגדול
ירושלים,מחוז ירושלים
ישראל 
[EMAIL]

מפורט באתר

אמירת קדיש על ידי אשה יחד עם גבר.

מיקום עזרת נשים: באותה קומה עם עזרת הגברים

 

לפרטים נוספים
ירושלים - הקהל
מתנ/"ס בקעה
ירושלים,מחוז ירושלים
ישראל 
[EMAIL]

אין תפילה בימות החול, בשבת- 9:00

אשה יכולה לומר קדיש לבדה. 

מניין שיתופי: כן 

מיקום עזרת הנשים: באותה קומה עם עזרת הגברים

לפרטים נוספים
ירושלים - מזמור לדוד
גלעדי פינת אפרתה
ירושלים,מחוז ירושלים
ישראל 
[EMAIL]

8 בבוקר כל יום

אישה יכולה לומר קדיש יחד עם גבר.

מיקום עזרת הנשים: באותה קומה עם עזרת הגברים

לפרטים נוספים
אפרת - בית אהרון
הגפן 60
אפרת,ישראל
 
[EMAIL]

שבת: 8:45
יום חול כמה מניינים

אמירת קדיש על ידי אישה לבד. 

מניין שיתופי: לא

מיקום עזרת נשים: באותה קומה עם הגברים

לפרטים נוספים
מרכז יעקב הרצוג - מניין משותף בקעת שפיר
מרכז יעקב הרצוג
עין צורים,מחוז הדרום
ישראל 
[EMAIL]

פעם בחודש - בערב ובבוקר לסירוגין

אמירת קדיש לבד על ידי אישה.

מניין משותף: כן

מיקום עזרת נשים: באותה קומה עם עזרת הגברים

לפרטים נוספים
עין צורים

עין צורים,מחוז הדרום
ישראל 
[EMAIL]

אמירת קדיש על ידי אישה לבד. 

מיקום עזרת הנשים: גם בקומה מעל וגם באותה קומה עם עזרת הגברים

לפרטים נוספים
הושעיה

הושעיה,מחוז הצפון
ישראל 
[EMAIL]

חול: 6 (מרכזי), 6:30 (מבואה/מרכזי), 7:30 (משכן גלעד, א-ה); שבת: אר/"ת - 7:30; מרכזי - 8:00/8:15; מקום - ליל שבת פעם בחו

אמירת קדיש על ידי אשה לבד

מניין שיתופי: מקום - כן.


מיקום עזרת הנשים: מרכזי - למעלה וליד; אר"ת - ליד; מקום - ליד; משכן גלעד - ליד

 

לפרטים נוספים