הדפסה 

אפרת - בית אהרון

הגפן 60
אפרת,ישראל
 


שבת: 8:45
יום חול כמה מניינים

אמירת קדיש על ידי אישה לבד. 

מניין רגיל

מיקום עזרת נשים: באותה קומה עם הגברים