הדפסה 

הושעיה


הושעיה,מחוז הצפון
ישראל 


חול: 6 (מרכזי), 6:30 (מבואה/מרכזי), 7:30 (משכן גלעד, א-ה); שבת: אר/"ת - 7:30; מרכזי - 8:00/8:15; מקום - ליל שבת פעם בחו

Contact

אמירת קדיש על ידי אשה לבד

מניין שיתופי: מקום - כן. שאר המניינים - רגיל. 


מיקום עזרת הנשים: מרכזי - למעלה וליד; אר"ת - ליד; מקום - ליד; משכן גלעד - ליד