הדפסה 

לוד - מניין משותף


לוד,
ישראל 

נעה מבורך - 0544368396
כל שבת שניה - ערב שבת ושבת בבוקר

אמירת קדיש על ידי אישה לבד

מניין שיתופי.

מיקום עזרת הנשים: באותה קומה עם עזרת הגברים