הדפסה 

מרכז יעקב הרצוג - מניין משותף בקעת שפיר

מרכז יעקב הרצוג
עין צורים,מחוז הדרום
ישראל 


פעם בחודש - בערב ובבוקר לסירוגין

אמירת קדיש לבד על ידי אישה.

מניין משותף: כן

מיקום עזרת נשים: באותה קומה עם עזרת הגברים